Opnieuw milieuonderzoek energiecentrale Eemshaven

De energiecentrale in Eemshaven in aanbouw
De energiecentrale in Eemshaven in aanbouw Foto EPA/ Ingo Wagner

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de colleges van gedeputeerde zaken van Groningen, Friesland en Drenthe krijgen een half jaar de tijd om alsnog onderzoek te doen naar de gevolgen van de kolencentrale van RWE in Eemshaven op twee natuurgebieden en de natuurvergunningen te “repareren”, heeft de Raad van State bepaald.

Het gaat om de effecten van stikstofneerslag van de centrale van RWE op twee Natura 2000-gebieden, Lieftinghsbroek en Drouwenerzand. Deze gebieden waren in eerder onderzoek niet meegenomen, en het is volgens de Raad van State niet uitgesloten dat de gebieden worden aangetast door stikstofneerslag.

Ook moeten de partijen nog onderzoek doen naar de gevolgen van de kwikuitstoot op de Waddenzee. Alle overige bezwaren tegen de natuurvergunningen, aangevoerd door onder meer de stichting Natuur en Milieu, de Waddenvereniging, Greenpeace en Duitse partijen zijn afgewezen.

Milieuorganisaties mogelijk naar rechter

Natuurorganisaties Greenpeace en Natuur & Milieu overwegen de rechter te vragen de kolencentrale stil te leggen naar aanleiding van de tussenuitspraak van vandaag, meldt RTV Noord. In de centrale wordt al enige tijd proefgedraaid. De echte productie zou op 1 juli moeten aanvangen. De organisaties vinden het onverantwoordelijk dat door te laten gaan zolang er geen definitieve uitspraak is. De uitspraak bewijst volgens Greenpeace dat onvoldoende is bewezen dat de natuur niet door de centrale wordt aangetast.

Groningen: centrale kan draaien

Op basis van de tussenuitspraak kan de centrale draaien. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten van Groningen in een reactie. De gevolgen zijn “te overzien”.

Gedoe rond vergunningen centrale

Eind 2011 vernietigde de Raad van State nog de eerdere natuurvergunningen die aan RWE waren verleend. De Raad stelde milieuorganisaties in het gelijk, die stelden dat de effecten van de bouw en exploitatie op de natuur op punten onvoldoende waren onderzocht. In afwachting van de nieuwe vergunningsaanvraag, gaf de provincie in september een gedoogvergunning af, waardoor de bouw van de centrale niet helemaal stilgelegd hoefde te worden.

In 2012 verleenden de staatssecretaris en de provinciebesturen nieuwe vergunningen aan RWE. Greenpeace gaf toen aan deze nieuwe vergunningen aan te zullen vechten.

RWE/Essent heeft zo’n 3 miljard euro in de centrale gestoken. De centrale is momenteel aan het proefdraaien.