Vanaf volgend jaar raadgevend referendum in Nederland

Foto ANP / Bart Maat

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van een raadgevend en een correctief referendum. De bedoeling is dat vanaf volgend jaar in Nederland al raadgevende volksstemmingen gehouden kunnen worden.

Dat meldt de Eerste Kamer vandaag. De wet is een initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks. Om een raadgevend referendum geldig te maken, moet minimaal 30 procent van alle stemgerechtigden een stem hebben uitgebracht. Die bepaling stond eerder nog niet in de initiatiefwet, maar is er op verzoek van de PvdA alsnog gekomen. Met een raadgevend referendum kunnen burgers een advies geven over wetten, maar de uitslag is niet bindend. VVD, CDA, SGP en ChristenUnie stemden tegen.

Ook een voorstel tot invoering van het correctief referendum, waarmee reeds aangenomen wetten kunnen worden herroepen, is door de Eerste Kamer. Voor een dergelijk voorstel moet echter de Grondwet worden gewijzigd, waardoor de Eerste en Tweede Kamer nóg een keer over het voorstel moeten stemmen. Ook hier stemden VVD, CDA, SGP en ChristenUnie tegen.

De bedoeling is dat het correctief referendum, mits aangenomen, het raadgevend referendum zal vervangen.

Twitter avatar RPlasterk Ronald Plasterk Eerste Kamer besluit bij zitten en opstaan. Wetsvoorstel Referendum aangenomen. http://t.co/z8z9woAetC