Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Forse toename aantal asielzoekers - kinderpardon bijna afgerond

De burgeroorlog in Syrië heeft vorig jaar geleid tot een forse toename van het aantal asielzoekers in Nederland. Het aantal vreemdelingen dat werd toegelaten steeg van veertig procent in 2012 naar 58 procent in 2013, blijkt uit het jaarverslag van de immigratiedienst IND.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven versoepelde vorig jaar de voorwaarden voor het kinderpardon, een regeling waarvan eind 2012 werd besloten dat deze zou worden doorgevoerd.
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven versoepelde vorig jaar de voorwaarden voor het kinderpardon, een regeling waarvan eind 2012 werd besloten dat deze zou worden doorgevoerd. Foto ANP / Jerry Lampen

De burgeroorlog in Syrië heeft vorig jaar geleid tot een forse toename van het aantal asielzoekers in Nederland. Het aantal toegelaten asielzoekers steeg van 40 procent in 2012 naar 58 procent vorig jaar, zo blijkt uit het jaarverslag van de immigratiedienst IND.

In totaal vroegen vorig jaar 17.190 mensen asiel aan, tegenover 13.170 een jaar eerder. De meeste aanvragen kwamen van mensen uit Somalië (3.080), Syrië (2.670) en Irak (1.090). Volgens IND-directeur Rob van Lint doet deze stijging van asielaanvragen zich ook in andere EU-landen voor.

Van alle aanvragen werd 74 procent binnen de zogeheten achtdaagse procedure afgehandeld en 85 procent van de asielzoekers krijgt binnen een halfjaar duidelijkheid.

Kinderpardon zo goed als afgerond

IND heeft het zogeheten kinderpardon zo goed als afgerond. 675 kinderen die al langdurig in Nederland verbleven hebben een verblijfsvergunning gekregen, net als 775 gezinsleden. Verder zijn 1710 aanvragen afgewezen en 120 ingetrokken, zo staat in het jaarverslag.

In totaal zijn het afgelopen jaar 3280 aanvragen ingediend, van zowel kinderen als hun familieleden. Daarvan zijn er 1450 ingewilligd, waarvan tachtig nadat bezwaar was aangetekend. Belangrijkste reden dat aanvragen werden afgewezen was dat niet kon worden aangetoond dat een kind lang genoeg in Nederland woont; een periode van vijf jaar is vereist voor de pardonregeling. Andere kinderen hadden nooit eerder een asielaanvraag ingediend. Er is nog een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van de IND.

Nog tien aanvragen open

Er staan nog tien aanvragen open. Voor de behandeling hiervan is de IND afhankelijk van andere partijen. Op 1 april waren er 1620 bezwaarschriften ingediend en over 130 bezwaarzaken is op dit moment nog niet beslist. Het gaat daarbij vooral om zaken waarbij de IND nog wacht op advies of op onderzoeken.

Het kinderpardon trad op 1 februari vorig jaar in werking. Het kabinet wilde hiermee een einde maken aan de situatie van kinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning al langdurig in Nederland verblijven. Kinderen die voor hun achttiende verjaardag vijf jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond en een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, kwamen in aanmerking voor de regeling. Zij konden daar tot 1 mei een beroep op doen. Ook hun gezinsleden kwamen in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Kinderpardon als ‘uitruil’ tussen VVD en PvdA

De maatregel is afkomstig uit het regeerakkoord van VVD en PvdA dat in 2012 werd gesloten. Het kinderpardon was aanvankelijk een ‘uitruil’ tussen beide coalitiepartijen. Tijdens het vorige kabinet verzette de VVD zich nog fel tegen zo’n pardon.

In ruil voor het pardon kreeg de VVD de strafbaarstelling van illegaliteit. De strafbaarstelling van illegaliteit ging echter een paar weken geleden van tafel op verzoek van de PvdA. De VVD kreeg daar een half miljard aan lastenverlichting voor terug.