Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Huishoudentoeslag voorlopig van de baan - ‘te complex’

Foto ANP/Roos Koole.

Het kabinet voert de huishoudentoeslag voorlopig niet in. Er zijn problemen aan het licht gekomen waardoor invoering niet mogelijk is voor 2015, zo schrijven minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes vandaag aan de Kamer.

De huishoudentoeslag zou in de plaats komen van de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de huurtoeslag en een regeling voor ouderen, waardoor het systeem eenvoudiger zou worden. De uitwerking met al deze verschillende componenten in de toeslag, blijkt nu juist een ingewikkelde constructie te worden en te leiden tot een stijging van de uitgaven. De bewindslieden schrijven dat de Belastingdienst vindt dat de huishoudentoeslag ‘dermate complex is dat dit voor grote problemen zorgt’:

“Toevoeging van de huishoudentoeslag in de huidige vorm aan het huidige pakket van werkzaamheden van de Belastingdienst leidt tot een onverantwoorde stijging van de continuïteitsrisico’s ten aanzien van de belastingheffing en toeslagen.”

Het plan gaat daarom nu voorlopig in de pauzestand. Voor de periode na 2015 zoekt het kabinet een ‘alternatieve vorm’ van de toeslag en worden andere opties bekeken om het toeslagenstelsel te hervormen, valt te lezen in de brief. Omdat er al wel een bezuiniging van 1,2 miljard euro ingeboekt was, betekent dit dat Asscher en Wiebes op zoek moeten naar een alternatieve dekking.

Tegenvaller ook lastig voor begrotingsonderhandelingen

Die financiële tegenvaller maakt het onderhandelen over de begroting voor volgend jaar er niet makkelijker op, zegt Elbert Dijkgraaf van de SGP voorafgaand aan het overleg met de coalitie, D66 en de ChristenUnie:

“Dat is serieus geld. Het wordt er niet makkelijker op hier binnen.”

Dijkgraaf eist dat het begrotingstekort niet oploopt, schrijft persbureau Novum. Mark Harbers van de VVD wil weinig woorden kwijt over de tegenvaller. Wouter Koolmees van D66 wil eerst een compleet overzicht van alle mee- en tegenvallers voordat er iets ‘zinnigs’ over kan worden gezegd.

Ook Carola Schouten van de ChristenUnie en Henk Nijboer van de PvdA wachten de aangekondigde alternatieve voorstellen af. Nijboer:

“Het gebeurt vaker dat je meevallers en tegenvallers hebt. Dat hoort allemaal bij het begrotingsproces in het voorjaar.”