Europees Hof: Nederland mag downloaden uit illegale bron niet meer toestaan

Nederland mag downloaden uit illegale bron niet meer toestaan. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie in een uitspraak over de thuiskopieheffing op bijvoorbeeld mp3-spelers en lege dvd’s. De heffing, die houders van auteursrecht hiervoor moest compenseren, is onvoldoende. Volgens het hof zorgt het Nederlandse beleid voor oneerlijke concurrentie.

Het Europese hoogste gerechtshof vindt dat een wet waarin geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen, en kopieën voor privégebruik die zijn vervaardigd uit nagemaakte of vervalste bronnen, niet kan worden gedoogd. Volgens het hof wordt met de aanvaarding hiervan het verspreiden van illegaal werk aangemoedigd en komt daarmee de legale verkoop in het geding. Ook brengt het de rechten van auteurs in het geding.

Het hof was door de Nederlandse Hoge Raad gevraagd een uitspraak te doen in een zaak aangespannen door importeurs en fabrikanten van opslagmedia tegen Stichting De Thuiskopie, die thuiskopievergoedingen int namens de Nederlandse overheid. De klagers vinden dat de hoogte van de thuiskopieheffing niet mag worden bepaald door het feit dat datadragers zouden kunnen worden gebruikt voor illegale downloads. Het hof geeft hen nu gelijk.

Thuiskopieheffing juist compensatie voor verliezen

Nederland stelt dat de thuiskopieheffing juist is bedoeld als compensatie voor mogelijke verliezen door piraterij. Het hof meent echter dat ‘steun aan de verspreiding van cultuur’ niet mag worden gerealiseerd door verspreiding van illegale kopieën te gedogen.

Door de hoogte van de heffing mede te bepalen op basis van illegale downloads, worden volgens het hof bovendien alle gebruikers indirect bestraft. Iedereen die een audiodrager aanschaft met een dergelijke heffing, betaalt immers mee aan de compensatie voor illegale downloads. Hierdoor worden deze gebruikers met ‘aanzienlijke extra kosten’ geconfronteerd, aldus het hof.

Uitspraken van het Hof zijn altijd bindend. Het recht van de Europese Unie heeft voorrang op het nationale recht van de lidstaten.

Wat is de thuiskopieheffing ook alweer?

Die compenseert auteurs en artiesten voor het kopiëren van muziek en films voor privégebruik. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de opslagcapaciteit. (Novum)