Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Industrie

Een stukje communicatie

Op de redactie van nrc.next komen dagelijks vele tientallen persberichten binnen. Erboven staat vaak: ‘Gaarne aandacht besteden aan het volgende.’

Persbericht: ‘Delta-PACT© biedt het bedrijfsleven een nieuw managementconcept: REVIE. Op basis van de gezamenlijk gevoelde ambitie om een organisatie in al haar aspecten tot excellentie te brengen, gaan de opdrachtgever, Delta-PACT© en een performancemanager voor een periode van drie jaar een harde performanceverplichting aan. De performancemanager werkt voor een genormaliseerd tarief en deelt achteraf mee in het gerealiseerd resultaat. Met gebruikmaking van de aanwezige expertise, ondersteunt Delta-PACT© haar managers om de overeengekomen performanceafspraken binnen de tijd te realiseren. Zo kunnen bedrijven weer excelleren.

REVIE betekent in het Engels: the most intelligent, handsome and athletic state you could possibly be in. De waarheid is echter dat ons bedrijfsleven vaak verre van REVIE is. Het verdient meer dan onze zesjes-cultuur. Bij veel bedrijven en instellingen waar het vervolgens misgaat, komt om twee voor twaalf een interimmanager aan zet. Wanneer de neergaande spiraal maar enigszins ten goede is omgebogen, vertrekt de interim-manager.

De organisatie komt weer in handen van het zittende management. Deze tijdelijke bemoeienis is vrijwel altijd te kort om een organisatie blijvend tot excellentie te brengen. De vaak uitgebreide expertise van de tijdelijke managementprofessional blijft onderbenut.

Zodra de situatie stabiel lijkt, moet de interim-manager plaatsmaken voor het zittende management. Het bedrijf of de instelling is daarmee zelden structureel gediend.

Delta-PACT© gelooft niet in deze vorm van interim-management en komt zonder omhaal tot de kern. Wij doen zaken met de eigenaren van een bedrijf of een instelling en slechts dan, wanneer deze de diepgevoelde ambitie heeft haar bedrijf of instelling (weer) te laten excelleren. Geen ruimte meer voor middelmatigheid en politiek-bestuurlijk gedraai. Gaan voor de beste resultaten op organisatorisch, operationeel, financieel en cultureel vlak. Recht op je doel af en dat intelligent samen doen. Gedurende het gehele verandertraject naar excellentie houdt Delta-PACT© haar performancemanagers op koers. Permanent rationeel en emotioneel in balans en scherp op de inhoud, zo stelt mede-initiatiefnemer en woordvoerder van Delta-PACT©, Carmen de Graaff.

Alleen het beste is goed genoeg voor bedrijven die dat verdienen en daaraan willen werken. Carmen gunt dit haar toekomstige opdrachtgevers van harte. Delta-PACT© is, als toplabel, voortgekomen uit Zpact, een samengaan van managementprofessionals in de absolute top, die allen aantoonbaar en in hoge mate hun sporen hebben verdiend en elkaar ook professioneel aanvullen. Een groep managementprofessionals die het verschil kunnen maken tussen de zesjescultuur en excellentie in het Nederlandse bedrijfsleven.’