Chaos bij failliete Leonardo Stichting voor hoogbegaafden

Kinderen uit de Leonardo-klas van de protestants-christelijke basisschool Het Kompas uit Harderwijk aan het werk op een foto uit 2010.
Kinderen uit de Leonardo-klas van de protestants-christelijke basisschool Het Kompas uit Harderwijk aan het werk op een foto uit 2010. Foto NRC

De Leonardo Stichting, die onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aanbood, is failliet. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. De curator kijkt of sprake is van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen – het benadelen van schuldeisers door de boedel leeg te trekken. De curator onderzoekt ook of het merk Leonardo op rechtmatige wijze is overgeheveld uit de stichting naar het privébedrijf Educate2XL van Natasja Vranken, directeur van de Leonardo Stichting.

De Leonardo Stichting ging op 4 maart failliet. Meerdere schuldeisers vorderen in totaal een bedrag van 152.895 euro. Directeur Vranken zegt dat de oprichter van de stichting, Jan Hendrickx, er een puinhoop van heeft gemaakt. Hij verliet in 2010 de stichting. Volgens Hendrickx is dat onjuist. Hij zegt dat er in het voorjaar van 2009, toen hij de boekhouding deed, nog een voordelig saldo was van meer dan vier ton. In het najaar zou hij de boekhouding aan Vranken hebben overgedaan.

Het is onduidelijk hoe het precies zit met de financiën van de stichting. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De curator onderzoekt op dit moment of de stichting heeft voldaan aan de boekhoudplicht.

In 2010 deden zo’n 70 onderwijsinstellingen mee

Bij de Leonardo Stichting konden scholen een concept inkopen waarmee zij onderwijs konden geven aan hoogbegaafde kinderen. De scholen richtten speciale klassen in en stelden extra docenten aan voor vakken als filosofie, Spaans en schaken. Scholen waren in eerste instantie enthousiast: in 2010 deden zo’n 70 onderwijsinstellingen mee. Bij scholen groeide echter de ontevredenheid. Ze konden niemand bij de stichting bereiken, terwijl rekeningen bleven binnenkomen voor diensten die niet geleverd werden. Een deel van de scholen keerde in 2012 de stichting de rug toe. Vele gingen verder met hoogbegaafdenonderwijs, maar onder een andere naam.

Ook binnen de stichting liepen de spanningen hoog op. Bestuursleden en werknemers vertrokken. Sommigen zijn naar de rechter gestapt om onbetaald salaris op te eisen. De inkomsten van de stichting en het bedrijf Educate2XL liepen de afgelopen jaren terug. Er stonden steeds meer schuldeisers op de stoep.

Lees ook het achtergrondverhaal ‘Het geld voor de slimme kinderen is verdwenen’ in NRC Weekend.