Tekort verrassend hard gedaald naar 2,5 procent

De overheid kreeg vorig jaar meer geld binnen en deed ook ‘negatieve uitgaven’.

Begrotingstekort daalt
Begrotingstekort daalt

Het Nederlandse begrotingstekort is over vorig jaar veel lager uitgevallen dan verwacht. In plaats van de twee weken geleden door het Centraal Planbureau geraamde negatieve saldo van 2,9 procent van het bruto binnenlands product, kwam het tekort uit op 2,5 procent. Dit heeft het centraal Bureau voor de Statstiek (CBS) vanmorgen gemeld.

Met dit resultaat blijft Nederland ruim onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent. De inkomsten van de overheid namen ten opzichte van 2012 toe met 7 miljard euro, terwijl de uitgaven met 2 miljard euro daalden.

De hogere inkomsten komen vooral voor rekening van een stijging met 5,6 miljard euro van de belastingen en sociale premies. De Nederlandsche Bank en ABN Amro keerden samen 1,4 miljard euro meer dividend uit. De aardgasbaten stegen met 0,5 miljard euro tot 15 miljard euro, een bedrag dat vergelijkbaar is met het recordjaar 2008.

De overheidsuitgaven daalden met 2 miljard euro, hoewel die daling vooral technisch is. De overheid ontving 3,8 miljard euro uit de telecomveiling van begin vorig jaar. Door internationale afspraken wordt dat bedrag niet bij de inkomsten geboekt maar als ‘negatieve uitgave’.

De economische groei bedroeg over geheel vorig jaar min 0,8 procent op jaarbasis. Het CBS herzag de economische groei in het vierde kwartaal. Eerder raamde het bureau een groei van 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal, maar dat blijkt nu 0,9 procent. De herziening is echter vooral technisch van aard.

Het reële beschikbare inkomen van huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, nam vorig jaar opnieuw af, met 1,1 procent. Dat kwam door het achterblijven van de cao-loonstijging (1,2 procent) bij de inflatie (2,5 procent) en door het teruglopen van de werkgelegenheid met 136.000 banen. Het financieel vermogen van huishoudens – waaronder pensioenen en levensverzekeringen – steeg daarentegen met 47 miljard euro tot 1.197 miljard euro. Opvallend is de afname van de hypotheekschuld met 8 miljard euro. Het is de eerste maal sinds het CBS de hyptotheekschulden bijhoudt dat er een daling optreedt. Vooral aflossingen zijn hiervan de oorzaak.

In het bedrijfsleven namen de winsten af, vooral door lagere winsten bij buitenlandse dochters. Niet-financiële instellingen maakten 105 miljard euro winst, financiële instellingen 16 miljard euro. Toch keerden bedrijven meer dividend uit.