kort

Gedrag

Ook spinnen doen stoer onder vrienden

De mensen met wie je omgaat, beïnvloeden hoe je je gedraagt. Dat geldt ook voor spinnen, ontdekten biologen van de University of Pittsburgh. Spinnen hebben net als de meeste dieren een karakter. De ene spin is bedeesd, de andere moedig. En, voegen de biologen daaraan toe: in een groep bekenden heeft iedereen zijn rol. De onderzochte spinnen vormen van nature grote kolonies. De biologen bedachten een uitwisselingsprogramma waarbij met verf gemerkte spinnen 1 tot 4 weken doorbrachten met soortgenoten die al of niet in dezelfde kolonie in Zuid-Afrika hadden gewoond. Spinnen die steeds onder bekenden waren, waren consequenter moedig of bedeesd. Dat was blijkbaar hun vaste rol in de groep.

Handbeweging

Natekenen zonder op het papier te kijken

Als kunstenaars iets of iemand natekenen, tekenen ze vrijwel continu – en ze tekenen ongeveer de helft van de tijd ‘blind’. Hun hand tekent door terwijl de kunstenaar naar het origineel kijkt. Het is niet zo dat de tekenaar het origineel (door ernaar te kijken) in zijn werkgeheugen plant om het direct daarna op papier te kunnen weergeven. Wat hij ziet wordt direct in een handbeweging omgezet zonder dat het geheugen daarbij nodig is en zonder dat de tekenaar naar zijn hand hoeft te kijken (Psychology of Aethetics, Creativity, and the Arts). De proportie tijd die kunstenaars aan ‘blind tekenen’ besteden, verschilt per persoon en per type tekening. Als iemand iets zeer accuraat wil natekenen, tekent hij minder lang ‘blind’ dan wanneer hij donkere en lichte vlakken aangeeft.

Hersenkanker

Tumorcel ontploft bij kinine-achtige stof

Cellen van een glioblastoma, een agressieve hersentumor, kunnen specifiek en efficiënt gedood worden met de stof vacquinol-1. Dat schreven Zweedse onderzoekers van het Karolinska Instituut in Stockholm in het blad Cell. Ze testten meer dan duizend verschillende stoffen op hun werking tegen glioblastomacellen. Daarvan bleken er 263 te werken, maar sommige bleken ook schadelijk voor normale cellen. Ze deden aanvullende tests, omdat ze stoffen wilden die alleen glioblastomacellen treffen. Uiteindelijk hielden ze alleen vacquinol-1 over, een stof die lijkt op kinine. De stof zorgt ervoor dat steeds meer grote vacuoles in de tumorcellen ontstaan, totdat de celmembraan knapt. Muizen die experimenteel waren ingespoten met glioblastomacellen in hun hersenen, overleden gemiddeld al na dertig dagen, maar driekwart van de dieren die vijf dagen lang vacquinol in hun voer kregen leefden na tachtig dagen nog.

    • NRC