Antirookmaatregelen leiden tot veel gezondere kinderen

Tien procent minder kinderen die in het ziekenhuis kwamen met astmatische klachten en een substantiële daling van het aantal vroeggeboortes. Dat was het onmiddellijke effect van overheidsmaatregelen om werkplekken, openbare ruimtes en horecagelegenheden rookvrij te maken, schrijven onderzoekers van Maastricht Universitair Medisch Centrum vorige week in The Lancet. Ze concluderen dat uit een analyse van de resultaten van vijf Noord-Amerikaanse en zes Europese studies. De gezondheidverbetering van kinderen trad binnen een jaar na invoering van de maatregelen al op. Het onderstreept volgens de onderzoekers nog eens hoe belangrijk een rookvrije omgeving is, ook voor kinderen.

Hoe het komt is onduidelijk

Op zich ligt het niet voor de hand dat een beperking van het roken op plaatsen waar kinderen normaal gesproken niet komen, toch zo’n groot positief effect op hun gezondheid heeft. „Dat klopt”, zegt eerste auteur Jasper Been aan de telefoon. „Onze studie zegt niets over het mechanisme van dit effect. Maar als we onze resultaten samen nemen met die van andere studies dan kunnen we wel concluderen dat het rookbeleid bepalend was.” Door het verplicht rookvrij maken van gebouwen is volgens Been het percentage rokers afgenomen, zijn rokers minder sigaretten gaan roken, zijn ze ook thuis minder gaan roken en zijn zwangere vrouwen minder gaan roken. Dat heeft allemaal bijgedragen aan een verminderde blootstelling van (ongeboren) kinderen aan de kwalijke stoffen in tabaksrook.

In het Lancet-artikel ontbreekt Nederlands onderzoek, „om de eenvoudige reden dat er hier nooit naar is gekeken”, zegt Been, „Een omissie.” In de medische literatuur wordt Nederland overigens aangehaald als voorbeeld hoe het niet moet, zegt Been. „Het rookvrij maken van gebouwen is hier gefaseerd ingevoerd en later deels weer teruggedraaid, door een uitzondering te maken voor kleine café’s.”

Uitbreiding maatregelen

Ondertussen heeft roken nog steeds een flinke impact op de gezondheid van kinderen. „Uit steekproeven blijkt dat bij 18 tot 30 procent van de schoolgaande kinderen in Nederland thuis wordt gerookt”, zegt Been, „en tenminste 7 procent van de zwangeren zegt zelf nog te roken”. In sommige landen willen regeringen de antirookwet uitbreiden naar het verbieden van roken in auto’s waarin ook kinderen zitten. „Een goede ontwikkeling”, vindt Been.