Wereldwijde migratie bleef sinds 1995 stabiel

Even afgezien van vertogen over ‘massamigratie’ van de Derde Wereld naar Europa, denken veel mensen dat de wereldwijde stroom migranten de laatste twintig jaar alleen maar is gegroeid. Dat is niet het geval, blijkt uit een analyse van VN-data in het wetenschappelijke tijdschrift Science (28 maart). Het percentage van de wereldbevolking dat is verhuisd naar een ander land is sinds 1995 relatief stabiel: 0,6 procent.

De Oostenrijkse demografen Guy Abel en Nikola Sander destilleerden uit VN-cijfers voor 196 landen over de bevolkingssamenstelling, naar plaats van geboorte, stroomdiagrammen die de migratiebewegingen tussen deze landen in beeld brengen, en wel in vier periodes van vijf jaar, tussen 1990 en 2010.

Volgens hun schattingen daalde het mondiale migratievolume tussen 1990 en 1995 van 41,4 miljoen (0,75 procent van de wereldbevolking) naar 34,2 miljoen (0,57 procent). Dit komt volgens de auteurs omdat in deze periode een einde kwam aan de massale stromen grensoverschrijders die het gevolg waren van de genocide in Rwanda en van het door de Sovjet-Unie geïnstalleerde regime van de Afghaanse president Najibullah. Het aantal migranten steeg met 5,7 miljoen van 1995-2000 tot in 2000-2005, en met 1,6 miljoen van 2000-2005 tot in 2005-2010.

De grootste migratiestromen tussen 2005 en 2010 waren die van Centraal- naar Noord-Amerika en die van Zuid- naar West-Azië (de Golfstaten). Aziaten verkiezen de Golfstaten en Noord-Amerika boven Europa.

Afrikaanse migranten uit landen bezuiden de Sahara bleven overwegend in hun eigen werelddeel. Tussen 2005 en 2010 verhuisden zo’n 665.000 mensen binnen Oost-Afrika en 1 miljoen binnen West-Afrika. De meeste Afrikanen – 277.000 – die naar Europa trokken, kwamen uit West-Afrika.

In Europa waren de migratiestromen veel geringer van omvang en betrekkelijk grillig. Europeanen die wegtrokken, kozen bestemmingen verspreid over de wereld. Ontwikkelde landen hadden een positief immigratiesaldo, de landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika zagen meer mensen vertrekken dan arriveren.

    • Dirk Vlasblom