De stropdas van Gerard ’t Hooft was niet Utrechts, maar Delfts!

Wat is er nu mooier dan de zaterdagkrant openslaan, om daar een winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde te zien pronken met een stropdas van de Vereniging voor Technische Fysica? Vrijwel niets, ware het niet dat de vreugde ietwat wordt ingeperkt door het lezen van de bijbehorende tekst. In het stuk (interview met Gerard ’t Hooft, Wetenschapsbijlage 22/23 maart) wordt gesteld dat het logo op het dasje van de Universiteit Utrecht afkomstig is.

Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat onze vrienden uit de provincie uit pure wanhoop, bij het uitblijven van enige vorm van creativiteit, onze verenigingsdas hebben gekopieerd, lijkt het me toch waarschijnlijker dat het hier om een journalistieke fout gaat. Sterker nog, ik durf te stellen dat professor ’t Hooft deze das uit handen van de toenmalige secretaris der VvTP in ontvangst nam.

Secretaris van de Vereniging voor Technische Physica, Delft

Naschrift wetenschapsredactie:

Het interview met Gerard ’t Hooft vond op een ander tijdstip plaats dan de fotosessie. Bij die twee gelegenheden droeg hij verschillende dassen.

    • Daniëlle Nijhof