kort

Doodsangst

Wie nederig is, is niet zo bang voor de dood

Nederigheid – jezelf zien zoals je bent, zonder je ego te hoeven opblazen – beschermt tegen angst voor de dood (Journal of Personality and Social Psychology, april). Mensen die net een moment in hun leven hebben beschreven waarop ze zich nederig voelden (realistisch dus, niet vernederd), ervaren daarna minder doodsangst dan mensen die een moment van trots of niets beschreven. En naarmate mensen zichzelf als nederiger beschrijven, zijn ze minder bang voor de dood als ze aan hun eigen sterfelijkheid worden herinnerd, en vertonen ze dan ook minder psychologische afweermechanismen tegen doodsangst (zoals het ophemelen van de eigen cultuur). We moeten weer nederiger worden, schrijft de Amerikaanse psycholoog die dit onderzoek deed, want denken dat je geweldig bent en overal maar recht op hebt, voedt existentiële angsten, wat kan leiden tot psychische problemen, materialisme, discriminatie en geweld.

Schildpadfossiel

Ontbrekende helft bot duikt na 160 jaar op

Een amateur heeft in New Jersey (Verenigde Staten) de ontbrekende helft gevonden van een fossiel schildpadbot. De andere helft van het bot zat al sinds 1849 in een universitaire collectie in Philadelphia, ook in het oosten van de VS. Samen vormen de botten het opperarmbeen van een meer dan drie meter lange zeeschildpad. De amateur vond het bot op een oude rivieroever op het platteland.

Astronomie

Planetoïde valt door zonlicht uiteen

Ongelijkmatige verwarming door zonlicht kan de draaiing van een planetoïde zo sterk versnellen dat hij uiteenvalt. Amerikaanse astronomen hebben dit verschijnsel nu voor het eerst waargenomen bij P/2013 R3. Deze planetoïde werd op 15 september 2013 ontdekt en bleek toen gehuld in een komeetachtige stofwolk. Latere waarnemingen lieten minstens tien fragmenten zien (Astrophysical Journal Letters, 20 maart). De grootste brokstukken waren bijna 400 meter groot, waaruit kon worden berekend dat het oorspronkelijke object een diameter van zo’n 750 meter moet hebben gehad. En uit de verplaatsing van de brokstukken kon worden afgeleid dat de onderlinge snelheden nog geen twee kilometer per uur van elkaar verschilden en dat het proces van uiteenvallen – vóór september – enkele maanden moet hebben geduurd. En dat betekent weer dat de planetoïde niet door een botsing uiteen is gevallen. Dit effect maakt dat een kleine planetoïde op een tijdschaal van slechts een miljoen jaar tweemaal zo snel (of langzaam) kan gaan draaien.

    • NRC