Ik heb geen plotselinge draai gemaakt in het klimaatdebat

In een verder lezenswaardig artikel (Creatief met klimaat, Wetenschap 22/23 maart) stelt Karel Knip dat ik een opvallende draai heb gemaakt in het klimaatdebat. Boven het stuk staat: „Meer CO2 in de atmosfeer betekent een warmere aarde. Ook klimaatscepticus Marcel Crok geeft dat plotseling toe. Alleen: hoeveel warmer precies?” En op de voorpagina van het wetenschapskatern staat zelfs: „Opeens erkent scepticus Marcel Crok de klimaatopwarming.”

Dat de aarde is opgewarmd en dat CO2 als broeikasgas in principe bijdraagt aan opwarming zijn twee van de weinige harde feiten in het klimaatdebat. In mijn boek De staat van het Klimaat uit 2010 schreef ik: „De basis van de broeikastheorie is weinig omstreden. CO2 is een broeikasgas en als er meer van in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde. Maar hoeveel?” Merk op dat dit vrijwel identiek is aan de intro boven het NRC-artikel.

Daarnaast suggereert de kop (Creatief met klimaat) dat Nic Lewis en ik, de auteurs van het rapport A sensitive matter, nogal creatief zouden zijn omgesprongen met het wetenschappelijke bewijs over klimaatgevoeligheid. Knip maakt echter helemaal niet duidelijk waarop dat gebaseerd is. En dan staat er nog dat onze conclusie voor een lage klimaatgevoeligheid (1,75 graden) „geen weerklank heeft gevonden in wetenschappelijke kring”. Ook voor deze bewering wordt geen bewijs aangedragen.

Amsterdam

    • Marcel Crok