Leid vrouwen op voor de politiek

Carolien Roelants oordeelt hard over het instellen van quota voor vrouwen in volksvertegenwoordigingen (NRC, 24 maart). Dat illustreert zij met een voorbeeld uit Irak, waar parlementslid Susan al-Saad tevreden was over een wetsvoorstel de openstelling van het huwelijk regelt voor meisjes vanaf negen jaar. „Het is de goddelijke shari’a, het is verplicht.” Om te rillen natuurlijk. Tegenover dit ene voorbeeld staan echter zo veel diapositieven. Zoals vrouwelijke parlementariërs in Iraaks Koerdistan die in 2011 met succes ijverden voor een wet tegen geweld tegen vrouwen. Politieke participatie van vrouwen in landen met een sterke patriarchale traditie, is zeer laag. Het instellen van een hefboom is uiteraard geen voldoende voorwaarde voor een hoogstaande representatie van vrouwen in het parlement. Dat vraagt om meer, zoals het begeleiden, trainen en coachen van capabele vrouwen die de politiek in willen, zoals Hivos al op grote schaal doet. Dat kweekt geen Susan al-Saads, of ja-knikkers, maar kritische geesten die strijden tegen geweld en onderdrukking. Hard nodig in een land als Irak.

    • Marcel van der Heijden