Heideggeren

- Was hij nu fout of niet?

- Nou, in het ten-onrechte-bekritiseerd-in-de-wereld-staan weest de waarheid van het Men, dat alles wat zich niet voegt naar het beslissende geschenk van de Zijnsvergetelheid ont-eigent in de strijd om planetaire beheersing en ont-worteling.

- Ja. Maar was hij nu fout of niet?

- Kijk, alleen door het ont- van de onteigening uit te houden in het wezen van de aankondiging van een nieuw begin, kan dat nieuwe begin zich aandienen als antwoord op de eigening van het Zijn, dat beslist over het zich ont-doen van de beslissende beslissing.

- Dus... Goed.

(SdJ)