De Groene Amsterdammer en De Correspondent gaan uit elkaar

Uitgeverij De Groene Amsterdammer en het digitale journalistieke medium De Correspondent beëindigen hun samenwerking. Dat bevestigen ingewijden aan NRC Handelsblad.

Beide partijen zijn met elkaar in gesprek over de financiële afhandeling van het contract dat ze in 2012 aangingen. Teun Gautier, toenmalig uitgever van weekblad De Groene Amsterdammer, was mede-initiatiefnemer van De Correspondent en warm pleitbezorger van de onderlinge samenwerking.

Die bestond er naast uitwisseling van kopij tussen beide media ook uit dat Gautier als financieel directeur van De Correspondent fungeerde – op kosten van De Groene. Daar kwam eind vorig jaar een abrupt einde aan toen bekend werd dat Gautier in 2012 17.000 euro kasgeld van De Groene leende aan de hem bekende Edwin de Roy van Zuydewijn. Het geld kwam terug maar de vertrouwensbreuk tussen de bestuurders van De Groene en Gautier was “onherstelbaar”.

Het gedwongen vertrek van Gautier, waarover niet werd overlegd met De Correspondent, leidde tot aanhoudende spanning tussen beide media. Rob Wijnberg, bedenker en hoofdredacteur van De Correspondent, is niet blij met het wegsturen van zijn kompaan Gautier. Het bestuur van De Groene op zijn beurt betwijfelt de meerwaarde van de samenwerking voor het weekblad. Zo is de uitwisseling van kopij zeer beperkt.

Na ruggenspraak met hun beider advocaten is nu besloten de samenwerking te stoppen. Of De Groene ook afstand doet van de 10 procent aandelen van De Correspondent die het bezit, is “onderwerp van gesprek”, aldus bestuursvoorzitter van De Groene Sijbolt Noorda. “Meer zeg ik daar nu liever niet over.”

‘Ergernissen moeten eerst worden uitgesproken’

Hoewel beide media al weken met elkaar in gesprek zijn, is onduidelijk wanneer de ontbinding van het contract een feit is. Noorda: “Het duurt allemaal wat langer dan gedacht.” Aad Stoop, namens de Stichting Democratie en Media aandeelhouder van zowel De Correspondent als De Groene Amsterdammer: “Het gaat ook over aan beide zijden levende ergernissen. Die moeten ze eerst uitspreken.”

Juist deze week benadrukte Gautier in Adformatie “het generatieprobleem” van De Groene door te verwijzen naar de De Correspondent. Volgens de gewezen uitgever botst het bij De Groene tussen “de mensen die zoeken naar nieuwe modellen en mensen die de disrupties die daaruit voortkomen niet comfortabel vinden”. Gelukkig, vervolgt Gautier, zijn er mensen als Rob Wijnberg en Ernst Jan Pfauth, de uitgever van De Correspondent. “Jongens die het gewoon doen: nieuwe uitgeefmodellen ontwikkelen.”