Verwoestingen in Noord

Foto speer

Vanaf morgen te zien: Verwoest Huis Op Noord, een project van kunstenaar Marjan Teeuwen met „grootschalige architectonische ingrepen in een sociale woningbouwcomplex”. In Noord wordt een complex van ruim 200 woningen gesloopt; een restdeel van 14 bleef voor Teeuwens project gespaard. Het resultaat is een bijzonder bouwwerk, met aangebrachte ‘verwoestingen’ als scheve vloeren, uitgeslagen wanden en stapelingen in uitgesproken vormen. Nog eenmaal zullen de woningen floreren voordat ze voorgoed tegen de vlakte gaan. T/m 15 juni, zaterdag en zondag (en elke eerste vrijdag van de maand) 13.00 - 17.00 uur, Wieringerwaardstraat 41 t/m 55. www.kw14.nl