Top vijftien toezichthouders in publieke sector

Top vijftien van toezichthouders die actief zijn in de publieke sector

Deze top-15 is bepaald aan de hand van de hoeveelheid toezichtfuncties en – bij gelijke hoeveelheid – de grootte van de betrokken instellingen.

De getallen achter sommige functies geven het aantal zogeheten Irrgang-punten aan dat aan de betreffende functie vastzit. Een toezichthouder mag maximaal vijf punten hebben. Voorzitterschappen tellen dubbel.

1. Ferry Houterman (1949), beroepscommissaris, oud-fractievoorzitter VVD Amsterdam
Tien toezichtfuncties:

Lid RvT BNN/Vara
Lid RvT ROC Amsterdam/Flevoland (1 punt)
Lid RvT CNV Publieke Zaak
Lid RvT Metropole Orkest
Lid RvT Waarborgfonds Kinderopvang
Lid RvT Jongeren Cultuurfonds
Lid RvC Rabobank Amsterdam
Lid RvC Rai Amsterdam (1 punt)
Lid RvC Hampshire Hotel Group (1 punt)
Lid RvC Tahal/GTC

Drie Irrgang-punten. Houterman verwacht dit jaar een nieuw, nog onbekend bedrijfscommissariaat te verwerven.

2. Antony Burgmans (1947), gepensioneerd beroepscommissaris, oud-CEO Unilever
Negen toezichtfuncties:

Lid RvT Wereld Natuur Fonds
Voorzitter RvT Muziektheater
Lid Raad van Toezicht en Advies World Press Photo
Voorzitter RvC TNT Express (2 punten)
Voorzitter RvC Intergamma (2 punten)
Commissaris Akzo Nobel (1 punt)
Commissaris SHV (1 punt)
Commissaris Jumbo Supermarkten (1 punt)
Non-executive Director van British Petroleum

Zeven Irrgang-punten. Burgmans stoot dit jaar een aantal commissariaten af.

3. Johan van der Werf (1952), beroepscommissaris, oud-CEO Aegon.
Negen toezichtfuncties:

Voorzitter RvT UMC Utrecht
Voorzitter RvT NOS 2011 (2 punten)
Lid RvT Nederlands Danstheater
Voorzitter RvC Zeeuws investeringsfonds
Lid RvC De Lotto (1 punt)
Lid RvC ONVZ Zorgverzekeraar (1 punt)
Lid RvC Delta (energiebedrijf) (1 punt)
Voorzitter RvC Ordina (2 punten)
Voorzitter RvC Blauwtrust Groep 2011 (2 punten)

Negen Irrgang-punten. De functies bij ONVZ, Delta en De Lotto stoppen. Het voorzitterschap bij Blauwtrust wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap. Daarmee komt het aantal punten op 5.

4. Alexander Rinnooy-Kan (1949), hoogleraar aan de UvA, oud-ING-bestuurder
Negen toezichtfuncties:

Voorzitter RvC De Nederlandsche Bank (2)
Voorzitter RvT Amsterdams Medisch Centrum
Voorzitter RvC Het Concertgebouw NV
Voorzitter RvT Stichting Lezen & Schrijven
Voorzitter RvT Prins Bernhard Cultuurfonds
Voorzitter Raad van Toezicht en Advies Stichting World Press Photo
Voorzitter RvT Filmmuseum EYE
Voorzitter RvT Cafe-theater De Balie
Voorzitter RvT Sarphati Institute.

Twee Irrgang-punten.

5. Willem Te Beest (1951), vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden
Negen toezichtfuncties:

Lid RvT TU Delft Holding
Lid RvT Museum Naturalis
Lid RvT Rivierduinen (ggz-instelling) (1 punt)
Vice-voorzitter RvT Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg) (1 punt)
Voorzitter Leiden Lifesciences Preseed Fund B.V
Voorzitter RvC AcademicTransfer te Utrecht
Vice-Voorzitter Nederlands BioInformatica Centrum
Lid Stichting Biopartner Academisch Bedrijven Centrum
Vice-voorzitter Centre for Human Drug Research

Twee Irrgang-punten.

6. Hans Klein Breteler (1946), gepensioneerd beroepscommissaris en oud-senator CDA

Negen toezichtfuncties:
Voorzitter RvT Amstelring (thuiszorg) (2)
Voorzitter RvT Stichting Studenten Gezondheidszorg Delft
Voorzitter RvC Woningcorporatie Mooiland (2)
Voorzitter RvT Kenniscentrum zorg Vilans
Voorzitter RvTt Zorg binnen bereik
Voorzitter RvC DSW Zorgverzekeraars
Commissaris Valstar Simonis BV
Lid RvT Lijn 1 (eerstelijnszorg)
Commissaris Bouwmaatschappij Weboma (1 )

Vijf Irrgang-punten.

7. Marry de Gaay Fortman (1965), advocaat/partner bij Houthoff Advocaten
Acht toezichtfuncties:

Lid RvC Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (1 punt)
Lid RvC Icco (internationale ontwikkelingsorganisatie)
Voorzitter RvT AMREF/Flying Doctors
Lid RvT MVO Nederland (kennisinstituut)
Lid RvT Nederlands Danstheater
Lid RvT Museum Paleis het Loo
Lid RvC VGZ Zorgverzekeraar
Lid RvC Royal Haskoning DHV (1 punt)

Twee Irrgang-punten. De functies bij Royal Haskoning, AMREF en Danstheater lopen dit jaar af.

8. Cees Veerman (1949), oud-minister (CDA) en hoogleraar in Wageningen
Zeven toezichtfuncties:

Voorzitter Raad van Commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen
Voorzitter Raad van Toezicht Ikazia Ziekenhuis (2)
Lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank
Voorzitter Raad van Commissarissen Fagoed
Voorzitter Raad van Commissarissen Reesink (2)
Voorzitter Raad van Commissarissen USG People (2)
Lid Raad van Commissarissen Barenbrug

Zes Irrgangpunten.

9. Wim van den Goorbergh (1948), gepensioneerde beroepscommissaris , oud-CFO Rabobank
Zeven toezichtfuncties:

Vice-voorzitter bestuur Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen (1 punt)
Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten (1 punt)
Voorzitter Raad van Toezicht Nexus Instituut
Voorzitter RvC NIBC Bank (2 punten)
Voorzitter RvC DELA (2 punten)
Voorzitter Raad van Commissarissen De Welten Groep (2 punten)
Lid Raad van Commissarissen Mediq (1 punt)

Negen Irrgangpunten. Deze worden teruggebracht tot vijf door het afstoten van de private commissariaten bij Welten en Mediq en van de functie bij de Radboud Universiteit.

10. Geert Blijham (1946), emeritus-hoogleraar geneeskunde en oud-bestuurder UMC Utrecht
Zeven toezichtfuncties:

Voorzitter RvT Academisch Ziekenhuis Maastricht
Voorzitter RvT Groene Hart Ziekenhuis (2 punten)
Lid RvT Nederlands Kanker Instituut (1 punt)
Voorzitter RvT Academisch Hospice Demeter
Voorzitter RvT Huisartsenpraktijk Essenkamp
Voorzitter RvT Medisch Centrum St Annadal.
Voorzitter RvC Julius Clinical Research (2 punt)

Vijf Irrgangpunten. Binnenkort stopt de toezichtfunctie bij Julius Clinical, waardoor het totaal aantal Irrgangpunten op 3 komt.

11. Douwe Breimer. Emeritus hoogleraar geneeskunde, oud-rector van de Universiteit Leiden (1943)
Zeven toezichtfuncties

Vice-voorzitter van de RvT van de Technische Universiteit Delft (1 punt).
Lid Raad van Bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven
Lid van de Governing Body van University College Cork
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting University Campus Fryslân
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Museum Boerhaave, Leiden
Lid van de Raad van Toezicht van Museum Naturalis, Leiden
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Life Sciences Partners, Amsterdam (1 punt)

Twee Irrgangpunten.

12. Jannie van den Hul -Omta - beroepscommissaris (1948), oud-senator CDA.

Vijf toezichtfuncties

Lid Raad van Toezicht Woonbron (1 punt)
Lid Raad van Toezicht Christelijk Voortgezet Onderwijs (1 punt)
Lid Raad van Toezicht ROC Rivor
Lid Raad van Toezicht Ipabo
Lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit.

Twee Irrgangpunten.

13. Jozien Bensing (1950) Hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht
Vijf toezichtfuncties

Lid Raad van Toezicht TNO (1)
Lid Raad van Toezicht Consumentenbond
Lid Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat (1)
Lid Raad van Toezicht Flevoziekenhuis (1)
Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente (1)

Vier Irrgangpunten.

14. John Reichardt (1958) Bestuurder bank Nederlandse Gemeenten.
Vijf toezichtfuncties

Lid Raad van Toezicht Rijksdienst voor het Wegverkeer
Lid Raad van Commissarissen van BNG Gebiedsontwikkeling BV
Lid Raad van Commissarissen BOEI BV (beheer industrieel erfgoed)
Voorzitter Raad van Commissarissen Data B Mailservice (digitale communicatie)
Commissie Toezichtzaken Nederlandse Verniging van Banken

Geen Irrgangpunten

15. Else Bos (1959), CEO pensioenfonds PGGM

Vijf toezichtfuncties
Commissaris Nederlandse Waterschapsbank (1 punt)
Lid Raad van Toezicht Isala Klinieken (1 punt)
Commissaris Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
Lid Raad van Toezicht Muziektheater
Niet uitvoerend lid Sustainalytics Holdings

Twee Irrgangpunten.

Verantwoording

NRC Handelsblad inventariseerde samen met professor Goos Minderman van de Vrije Universiteit gegevens van meer dan 800 toezichthouders van 170 organisaties in de publieke sector, of met sterk publieke betekenis zoals pensioenfondsen.

Daarnaast checkte deze krant de gegevens van een kleine tweehonderd commissarissen van de top-25 aan beursgenoteerde ondernemingen op hun publieke toezichtfuncties.

Doel van de inventarisatie is om inzicht krijgen in de werking en gevolgen van de wet-Irrgang die sinds begin vorig jaar het aantal toezichtfuncties in de publieke sector beperkt. Ook wil de krant de groep zichtbaar maken die toezicht houdt op de besteding van miljarden euro’s aan publiek geld in sectoren waar de afgelopen jaren veel incidenten waren met toezicht.

De inventarisatie betrof raden van toezicht en commissarissen, stichtingsbesturen met toezichthoudende taken, en interne toezichtcommissies. Adviseurschappen en andere nevenfuncties maakten geen deel uit van het onderzoek.

De twintig grootste instellingen in de volgende sectoren zijn onderzocht: ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, Regionale Opleidingscentra ROC’s, hbo-instellingen, culturele instellingen en zorginstellingen (jeugd- en thuiszorg, gehandicaptenzorg).

Ook richtte de inventarisatie zich op het toezicht op de 14 universiteiten(met uitzondering van Universiteit Nyenrode), zo’n 30 zelfstandige bestuursorganen (COA, Kadaster etc.) en drie grote pensioenfondsen (ABP, PFZW en Shell).

Een groep van vijf research masterstudenten bestuurskunde van de Universiteit Utrecht werkte mee aan het onderzoek. De studenten - Anne Klijn, Tebbine Strüwer, Jesper Verheij, Magnus Vøllo en Joost Weeda, gebruikten de gegevens voor een onderzoeksopdracht voor hun opleiding. De rest van de inventarisatie is uitgevoerd door: Anne de Blok, Hugo Bijmans, Raoul Noortmann, Gijs Versteegh, Jeroen Wondergem en onderzoeksassistent Sjors van den Berg.

Het onderzoek leverde (na ontdubbeling) een kleine duizend namen van toezichthouders op, vijf procent van de naar schatting 20.000 toezichthouders in de publieke en private sector die Nederland rijk is. Door specifiek naar de top van verschillende sectoren te kijken, hoopte de krant zicht te krijgen op de toezichthoudende activiteiten van veel prominente bestuurders en ondernemers.

Om de juistheid van de gegevens te achterhalen, vergeleek de krant de inhoud van zoveel mogelijk openbare bronnen (jaarverslagen, webpagina’s van instellingen en personen) met elkaar. Het ging om gegevens uit 2012 en 2013. De inventarisatie betrof zowel persoonsgegevens (leeftijd, geslacht, hoofd- en nevenfuncties) als instellinggegevens (omzet, aantal fte’s). De gegevens van de top-15 toezichthouders werden voorafgaand aan publicatie aan de betrokkenen voorgelegd ter verificatie.

Het onderzoek stond onder leiding van Kees Versteegh, onderzoeksjournalist van NRC Handelsblad. Hij onderzocht tevens de commissarissen van de top-25 aan bedrijven. Prof.dr. Goos Minderman van het Zijlstra Center for Public Governance and Control van de Vrije Universiteit begeleidde het onderzoek, interpreteerde de gegevens en voorzag een en ander van commentaar. Versteegh en Minderman werden bijgestaan door onderzoeksassistent Sjors van den Berg van het Zijlstra Center.