Veel meer meldingen kinderporno - ‘Nederland Europees koploper’

Foto ANP / Roos Koole

Het aantal meldingen van kinderporno is vorig jaar flink gestegen. Het Meldpunt Kinderporno behandelde in totaal 23.278 meldingen, bijna 3.500 meer dan een jaar eerder. Dat meldt de organisatie in het vandaag gepubliceerde jaarverslag. In bijna zes op de tien gevallen werd het materiaal als strafbaar aangemerkt.

Ongeveer de helft van de meldingen betrof afbeeldingen, de andere helft video’s. In de meeste gevallen waren de slachtoffers meisjes (77 procent). Jongens maakten vijf procent van de meldingen uit. In de overige gevallen ging het om meisjes én jongens of kon het geslacht van het slachtoffer niet vastgesteld worden.

De meeste kinderen waren nog geen puber (64 procent). Daarnaast was 16 procent puber, 8 procent peuter en van 12 procent kon de leeftijd niet goed geschat worden.

‘Nederland Europees koploper’

Het aantal meldingen van kinderporno stijgt overigens niet alleen in Nederland. Wereldwijd is een groeiende trend te zien, zegt het meldpunt, maar Nederland is Europees koploper wat betreft meldingen. Het meldpunt verklaart:

“De reden van deze toename lijkt te liggen in het feit dat afbeeldingen en video’s van seksueel kindermisbruik veel meer in Nederland worden gehost dan in andere landen.”

Cijfers van INHOPE, het wereldwijde netwerk van meldpunten, laten zelfs zien dat 62 procent van het gemelde materiaal daar gehost staat op servers in Nederland. Dat zou onder meer komen doordat het vaste internet in Nederland bovenmatig snel is, er veel datacenters zijn en de kosten voor hosting relatief laag zijn.

Ook meer ongewenste chats

Via Helpwanted.nl, onderdeel van het Meldpunt Kinderporno, kwamen vorig jaar ook meer meldingen van online seksueel misbruik binnen. Er waren 750 meldingen van vooral jongeren die te maken hebben gehad met ongewenste seksuele ervaringen op internet. Dat deden ze met name om (naakt-)foto’s die van henzelf op internet werden geplaatst.