Ook spinnen zijn moediger als ze onder vrienden zijn

Foto Jonathan Pruitt

De mensen met wie je omgaat, beïnvloeden hoe je je gedraagt. Dat geldt ook voor spinnen, ontdekten twee biologen van de University of Pittsburgh. Spinnen hebben net als de meeste dieren een karakter. De ene spin is bedeesd, de andere moedig. En, voegen de biologen daaraan toe: in een groep bekenden heeft iedereen zijn rol. De onderzochte spinnen vormen grote kolonies. Het is de soort Stegodyphus mimosarum, door de biologen meegenomen uit Zuid-Afrika. De biologen bedachten een uitwisselingsprogramma waarbij de met verf gemerkte spinnen 1 tot 4 weken doorbrachten met soortgenoten die al of niet in dezelfde kolonie hadden gewoond. Spinnen die steeds onder bekenden waren, waren consequenter moedig of bedeesd. Dat was blijkbaar hun vaste rol in de groep.