Demmink niet in onderzoek betrokken

Was topambtenaar Demmink in beeld bij onderzoek naar pedofilie? Zijn naam kan zijn gevallen, maar hij is niet in dat onderzoek betrokken.

De naam van de justitiële topambtenaar Joris Demmink is volgens minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) „op geen enkele wijze naar voren gekomen” in het zogeheten Rolodex-onderzoek naar pedofilie.

Dit schrijft Opstelten aan de Tweede Kamer. In dit politieonderzoek uit 1998 werd gekeken of hooggeplaatste magistraten zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seks met minderjarige jongens. Tijdens een civiele procedure voor de rechtbank in Utrecht heeft voormalig Rolodex-rechercheur Leen de Koter begin deze maand gezegd dat Demmink wel in het onderzoek in beeld was gekomen. Afgelopen zaterdag zei de toenmalig hoofdofficier van justitie van Amsterdam Hans Vrakking in NRC Handelsblad dat Demmink ook genoemd was in deze zaak. De chauffeur van Demmink heeft zich er volgens Vrakking bij de veiligheidsdienst BVD (nu AIVD) over beklaagd dat Demmink in de dienstauto seks had met jongens.

Opstelten schrijft nu dat „het Rolodex-onderzoeksdossier door het Openbaar Ministerie [recentelijk] wederom is bestudeerd”. De top van het OM heeft laten weten „dat opnieuw is vastgesteld dat de oud-secretaris-generaal op geen enkele wijze in dit onderzoek naar voren is gekomen”.

Opstelten zegt strikt genomen niet dat Vrakking en De Koter hebben gelogen. De naam van Demmink kan wel zijn gevallen, maar hij is niet in het onderzoek betrokken.

Volgens Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) kunnen de lezing van Opstelten en die van Vrakking allebei juist zijn. „Vrakking spreekt over de inlichtingenfase van het onderzoek en Opstelten over degenen die als verdachte zijn aangemerkt.”

De minister zegt niets over de bewering van Vrakking dat de BVD van zijn chauffeur belastende informatie had over Demmink. „Ik ga ervan uit dat de AIVD dit heeft onderzocht. Strikt genomen kun je het hebben van seks op de achterbank van een dienstauto je chauffeur niet aandoen, maar het hoeft niet strafbaar te zijn als de jongens meerderjarig waren”, zegt Van der Steur.

Het Kamerlid wijst er ook op dat de vrouw van de inmiddels overleden chauffeur heeft gezegd het verhaal over seks in de dienstauto onwaarschijnlijk te achten. „Mocht dit zijn gebeurd, dan zou haar man dit zeker hebben verteld, zegt ze. Dat lijkt me aannemelijk”, aldus Van der Steur.

Opstelten schrijft dat de AIVD nooit bezwaren zag tegen de (her)benoemingen van Demmink. „Ten aanzien van de oud-secretaris-generaal merk ik op dat alle informatie waarover de AIVD beschikte, ook als opvolger van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, altijd is betrokken en gewogen in de onderzoeken. De AIVD heeft mij bericht dat er nimmer aanleiding is gevonden om een verklaring van geen bezwaar te weigeren of deze te heroverwegen.”

PvdA, D66 en CDA waren niet voor commentaar bereikbaar.