Mogelijk nieuwe krant Groningen

Krantenuitgeverij De Noordelijke Dagbladcombinatie (NDC) denkt na over een nieuwe christelijke krant in Groningen, naar voorbeeld van het christelijke Friesch Dagblad, dat de NDC vorig jaar overnam. „Onderzoek moet uitwijzen of er potentie is voor een nieuwe titel”, aldus algemeen hoofdredacteur Evert van Dijk. „We zijn de afgelopen jaren veel christelijke lezers kwijtgeraakt.” Voor de zomer volgt een besluit. Tot NDC horen ook de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden.