Geen nieuwe shirtsponsor voor Ajax; Aegon blijft nog half jaar

Aegon gaat een half jaar langer door als hoofdsponsor van Ajax. De verzekeraar zou eigenlijk komende zomer stoppen, maar blijft nu – met een lagere bijdrage – tot het einde van dit jaar shirtsponsor. Ajax is er nog niet in geslaagd een nieuwe hoofdsponsor vast te leggen. Met de verlenging is drie miljoen euro gemoeid. Aegon is sinds 2008 hoofdsponsor en betaalde sindsdien jaarlijks tussen de tien en twaalf miljoen euro. In november 2012 maakte Aegon bekend komende zomer te willen afzwaaien als hoofdsponsor. Naar verluidt zou het Chinese telecommunicatiebedrijf Huawei hoofdsponsor worden. (NRC)