Teeven laat Syrische vluchtelingen aan hun lot over

Illustratie Boligan

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie past staand beleid aan zijn wensen en de wensen van zijn achterban aan. Dat dit op een oneigenlijke manier gebeurt ontgaat zelfs de Tweede Kamer.

Ten eerste stelt de staatsecretaris dat er geen Syriërs naar Nederland mogen komen die al familie in ons land hebben omdat de tijdelijkheid van hun verblijf niet gewaarborgd kan worden. De heer Teeven heeft het over vluchtelingen uit Syrië die een veilig heenkomen zoeken en dat logischerwijs doen in landen waar ze al familie hebben. Over wat soort vluchtelingen we het hebben blijkt duidelijk uit de indrukwekkende reportage in NRC van 14 maart. Nergens in het Verdrag van Genève van 1951 staat dat wanneer terugkeer niet gewaarborgd kan worden iemand geen vluchtelingenstatus zou kunnen krijgen. Als dit uitgangspunt beleid wordt hoeft Nederland überhaupt geen vluchtelingen meer op te nemen want van geen enkele vluchteling kan met zekerheid vastgesteld worden dat hij of zij weer terugkeert naar het land van oorsprong.

Daarnaast heeft Nederland zich, net als de meeste andere Europese landen verplicht om per jaar 500 uitgenodigde UNHCR-vluchtelingen op te nemen. De staatssecretaris en zijn Immigratie- en Naturalisatiedienst IND spreekt hier over quotumvluchtelingen alsof het om haringen of kokkels gaat. De staatsecretaris heeft nu besloten om 250 van deze 500 uitgenodigde vluchtelingen uit Syrië te selecteren. Teeven doet het voorkomen alsof het hier om 250 extra vluchtelingen gaat. Nee, in plaats van dat er Somaliërs of Eritreeërs worden geselecteerd worden er Syriërs geselecteerd. De staatssecretaris doet dus helemaal niets extra’s voor Syrische vluchtelingen. Dat staat wel in heel schril contrast met wat bijvoorbeeld Duitsland doet: 10.000 extra vluchtelingen uit Syrië.

Als er ten slotte al een Syrische vluchteling in Nederland asiel krijgt wordt hij of zij geconfronteerd met een schier onneembare drempel om naaste familie over te laten komen. Meerderjarige familieleden moeten per persoon 228 euro aan leges betalen, bedragen die ontheemden uit Syrië natuurlijk nooit op kunnen brengen. Onze stichting en andere instanties springen in dit soort gevallen bij. Dat zou niet nodig hoeven zijn indien Teeven niet zou proberen op deze oneigenlijke manier vluchtelingen te weren.

    • Cees van den Broek