Opstelten: naam Demmink niet genoemd in Rolodex-onderzoek naar pedofilie

De naam van de justitiële topambtenaar Joris Demmink is volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VVD) “op geen enkele wijze naar voren gekomen” in het zogeheten Rolodex-onderzoek naar pedofilie. Dit schrijft Opstelten vandaag aan de Tweede Kamer (PDF).

Demmink op een archieffoto uit 2003. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De naam van de justitiële topambtenaar Joris Demmink is volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VVD) “op geen enkele wijze naar voren gekomen” in het zogeheten Rolodex-onderzoek naar pedofilie. Dit schrijft Opstelten vandaag aan de Tweede Kamer (PDF).

In dit politie-onderzoek uit 1998 werd gekeken of hooggeplaatste magistraten zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seks met minderjarige jongens. Tijdens een civiele procedure voor de rechtbank in Utrecht heeft voormalig Rolodex-rechercheur Leen de Koter begin deze maand gezegd dat Demmink wel in het onderzoek in beeld was gekomen.

Afgelopen zaterdag zei de toenmalig hoofdofficier van justitie van Amsterdam Hans Vrakking in een interview met NRC Handelsblad dat Demmink ook genoemd was in deze zaak. De chauffeur van Demmink heeft zich volgens Vrakking bij de AIVD (toen nog BVD) erover beklaagd dat Demmink in de dienstauto seks had met jongens.

Opstelten: Demmink “op geen enkele wijze” naar voren

Opstelten schrijft nu:

Het Rolodex-onderzoeksdossier is door het Openbaar Ministerie recent wederom bestudeerd. De voorzitter van het College van procureurs-generaal heeft mij bij ambtsbericht van 24 maart 2014 laten weten, dat opnieuw is vastgesteld dat de oud-secretaris-generaal op geen enkele wijze in dit onderzoek naar voren is gekomen.

Opstelten zegt strikt genomen niet dat Vrakking en De Koter hebben gelogen.

“Voorafgaand aan – en ook tijdens – een strafrechtelijk onderzoek informatie ter beschikking van de politie kan komen, die mogelijk voor het onderzoek van belang is. Hieronder valt een breed scala aan informatie die kan variëren van geruchten en bewuste misleidingen tot serieuze aanwijzingen over mogelijke strafbare feiten en daarmee in verband te brengen personen. Voor dergelijke informatie geldt een strikte wettelijke geheimhoudingsplicht voor diegenen die daarover de beschikking hebben of hebben gehad.’”

Semantische discussie ontstaan

De antwoorden van Opstelten leiden tot een semantische discussie. Wat is strikt genomen het Rolodex-onderzoek? Valt daar ook de inlichtingenfase onder die vooraf gaat aan het officieel openen van een tactisch onderzoek naar specifieke verdachten? Opstelten suggereert van niet.

Het is nog niet duidelijk of de Tweede Kamer genoegen neemt met de antwoorden van Opstelten. De verhoren in Utrecht over deze zaak krijgen volgende week een vervolg.

Opstelten schrijft ook nog dat de AIVD nooit bezwaren zag tegen de (her)benoemingen van Demmink:

“Zoals gebruikelijk bij dergelijke vertrouwensfuncties is met regelmaat door de AIVD ten aanzien van betrokkene onderzoek gedaan naar de vraag of er bezwaren bestaan tegen de vervulling van zijn functie. Dit is een dynamisch proces. Zo’n onderzoek door de AIVD is bij uitstek geschikt om eventuele aantijgingen te onderzoeken. Ten aanzien van de oud-secretaris-generaal merk ik op dat alle informatie waarover de AIVD beschikte, ook als opvolger van de Binnenlandse veiligheidsdienst, altijd is betrokken en gewogen in de onderzoeken. De AIVD heeft mij bericht dat er nimmer aanleiding is gevonden om een verklaring van geen bezwaar te weigeren of deze te heroverwegen.”

    • Marcel Haenen