Limburg wil geen oorlog tussen motorbendes

Is Limburg aantrekkelijk voor misdadigers? De autoriteiten grijpen in.

Gewelddadigheden in het smalste stukje Nederland

Vier leden van motorclub Bandidos zijn gisteren in Geleen aangehouden. Onder hen president Harrie R., wiens huis in Nieuwstadt tweemaal doelwit van een aanslag was. Alle vier zitten nog vast.

R. had nieuwe huisvesting gevonden in Geleen. De autoriteiten hoorden dat daar een feest zou plaatsvinden en vreesden voor gevaar. Burgemeester Sjraar Cox (PvdA) vaardigde daarop een noodbevel uit om leden van motorbendes uit zijn gemeente Sittard-Geleen te weren. De aanhoudingen hangen samen met de vondst van wapens en munitie in auto’s bij R.’s huis in Geleen. Dat is nu dichtgespijkerd. In de straat is tijdelijk een camera geïnstalleerd.

Limburg wil geen oorlog tussen motorbendes. Politie en justitie houden er de ontwikkelingen scherp in de gaten, de gemeenten bezien hun bestuursrechtelijke mogelijkheden. Kan bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening uiterlijk vertoon als hesjes met clubembleem verbieden?

1 Vanwaar die zorgen?

Harrie R. (ex-Hells Angels, ex-No Surrender) heeft de eerste Nederlandse afdeling van motorclub Bandidos opgericht. In Alkmaar is een tweede in oprichting. R.’s huis in Nieuwstadt werd anderhalve week terug beschoten. Afgelopen weekend sneuvelden ruiten en raakte een auto beschadigd toen bij het huis explosieven ontploften. Er vielen geen gewonden bij.

Justitie doet nog geen definitieve uitspraken over de achtergronden van de aanslagen, maar een machtsstrijd tussen motorbendes lijkt waarschijnlijk. Opvallend was vorige week het opduiken van zo’n honderd Hells Angels tijdens de Sint Joepmarkt, een grote jaarmarkt in Sittard. Het had veel van een demonstratie van macht. De mobiele eenheid hield de Angels overigens tegen op een van de toegangsstraten naar de binnenstad.

2 Hoe is het nu in Nieuwstadt?

Rondom het huis van R. geldt sinds dit weekend een noodverordening. De politie waakt permanent, er zijn verkeersdrempels neergelegd en lichtmasten geplaatst. Voor bewoners was er een informatiebijeenkomst.

3 Hebben motorbendes al vaker een machtstrijd uitgevochten?

Ja. Zelfs op korte afstand van Limburg, in het Duitse Ruhrgebied. Nadat in 2009 een vooraanstaand lid van de Bandidos in Duisburg door een Hells Angel werd neergestoken, volgde een reeks schiet- en steekpartijen. Nog altijd leidt de rivaliteit tussen de bendes af en toe tot geweld. In november van het vorig jaar werd in Oberhausen een Hells Angel neergeschoten.

4 Wat zijn de Limburgse ervaringen met motorbendes?

Het meest in het oog loopt de moord op drie Nomads in 2004. Op 13 februari van dat jaar werden in de Geleenbeek tussen Roosteren en Echt de lijken van drie mannen gevonden. Het waren leden van het Hells Angels-chapter de Nomads die, naar later bleek, om het leven zijn gebracht in hun clubhuis in Oirsbeek. De achtergrond zou een ripdeal zijn: ze zouden Colombiaanse drugshandelaren hebben bestolen. Om wraak van die kant te voorkomen, zou de club zelf orde op zaken hebben gesteld.

De Nomads die vervolgd werden, R. was een van hen, bleven zwijgen. De rechtbank veroordeelde in 2005 twaalf mannen tot zes jaar wegens doodslag, ofschoon niet duidelijk was geworden wie de schoten had gelost. In hoger beroep werd iedereen in 2007 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

5 Wat maakt Limburg aantrekkelijk voor misdaad?

Niet voor niets zijn in Zuid-Nederland veel wietplantages en xtc-laboratoria te vinden. België en Duitsland liggen in de buurt. Zelfs Noord-Frankrijk is niet ver weg. Voor Zuid-Limburg geldt dat in extreme mate. Dat gebied is bijna een enclave in het buitenland. De verbinding met de rest van Nederland is miniem. Juist waar een wandeling van Duitsland naar België via Nederland slechts een uur kost – Limburg en Nederland op zijn smalst – ligt Nieuwstadt.

Dat Bandidosleider R. precies daar woont, is volgens burgemeester Jos Hessels (CDA) van Echt-Susteren, waaronder Nieuwstadt valt, toeval. „Hij zit al 24 jaar in het huis waar hij nu even weg is. En hij is geboren en getogen in het dorp.”

    • Anne Vegterlo
    • Paul van der Steen