In de Vogelaarwijken werd veel minder gestemd

Lage opkomst in achterstandswijken ‘zorgwekkend’

Kiezers uit Vogelaarwijk blijven vooral in Utrecht weg

In de voormalige ‘Vogelaarwijken’ van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen veel minder gestemd dan elders in de grote steden. De opkomst in de achterstandswijken was in 2010 al lager.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen door het Utrechtse onderzoeksbureau Labyrinth. Een stembureau in de Rotterdamse Tarwewijk boekte de laagste opkomst in de grote steden: 20,5 procent.

Het kabinet trekt sinds 2008 meer geld uit voor veertig probleemwijken in Nederland: de Vogelaarwijken, genoemd naar de toenmalig minister van Wonen Vogelaar (PvdA). Doel was die wijken binnen tien jaar op het gemiddelde niveau van hun stad te brengen wat betreft wonen, werken, onderwijs, integratie en veiligheid. In 2011 staakte het kabinet-Rutte de Vogelaaraanpak. Qua stembereidheid, blijkt nu, is het niet gelukt het stadsgemiddelde te halen.

In Den Haag is de opkomst in de voormalige Vogelaarwijken het hoogste van de vier grote steden. De daling van de opkomst in de achterstandswijken hield er bovendien gelijke tred met die in de rest van de stad. Volgens de onderzoekers komt dit niet alleen door extra stemmen op de PVV van Geert Wilders. Die partij deed alleen mee aan raadsverkiezingen in Den Haag en Almere. De onderzoekers vermoeden dat de deelname van de PVV in Den Haag mensen wel kan hebben aangezet te gaan stemmen.

In Utrecht was de opkomst in de achterstandswijken het laagst. De opkomst in de hele stad steeg van 52,5 naar 54,2 procent, maar daalde in de voormalige Vogelaarwijken van 39 naar 36 procent. In Kanaleneiland daalde de opkomst van 35 procent vier jaar geleden naar 32 procent nu.

Labyrinth-directeur Nathan Rozema noemt de lage opkomstcijfers in achterstandswijken zorgwekkend; „Zeker omdat dit kabinet meer participatie verwacht van burgers.” Gemeenten krijgen de komende jaren veel meer taken in bijvoorbeeld jeugd- en ouderenzorg, terwijl in de achterstandswijken het vertrouwen in de gemeentepolitiek daalt.

    • Enzo van Steenbergen