Andere Tijden: Een ongewenste CIA-agent

In 1977 raakt Nederland opgescheept met ex CIA-agent Philip Agee, die in 1975 de bestseller Inside the Company publiceerde. Daarin beschrijft hij hoe de CIA met verregaande praktijken de binnenlandse politiek in vooral Zuid-Amerikaanse landen beïnvloedt. En hij noemt veel namen van voormalige CIA-collega’s. In het voorjaar van 1977 vlucht hij naar Nederland. De Nederlandse regering, het toenmalige kabinet-Den Uyl, zit in zijn maag met Agee, die door de Amerikanen prompt van banden met de Cubaanse geheime dienst wordt beschuldigd.

Nederland 2, 21.25-22.00u.