Amnesty: meer executies in 2013 - meeste in China, Irak en Iran

In 2013 zijn er in 22 landen 778 mensen ter dood gebracht. Een jaar eerder waren dat er 682 in 21 landen. Dat schrijft Amnesty International in een jaarlijks rapport. De meeste executies werden voltrokken in China, Irak, Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten en Somalië - in die volgorde.

China executeerde meer mensen dan alle andere landen tezamen. Het precieze aantal is echter onbekend, omdat de Chinese regering hier geen cijfers over vrijgeeft. In het aantal van 778 executies zijn daarom de duizenden doodvonnissen die jaarlijks in China worden voltrokken niet meegenomen.

In Europa zijn vorig jaar geen mensen geëxecuteerd. Wit-Rusland, het enige land in Europa dat nog de doodstraf hanteert, voltrok, voor het eerst sinds 2009, geen enkel doodvonnis. Wel sprak het land vier doodvonnissen uit, vaak na oneerlijke processen, aldus Amnesty.

Doodvonnissen werden over het algemeen voltrokken door middel van onthoofding, elektrocutie, de galg, dodelijke injecties en het vuurpeloton.

In Saoedi-Arabië werden drie personen ter dood gebracht voor vermoedelijke misdrijven die zij begingen toen zij jonger dan 18 jaar waren. Ook in Jemen en Iran zouden minderjarigen zijn geëxecuteerd.

    • Marije Willems