Alliander ziet af van avontuur in Berlijn

Het Nederlandse Nutsbedrijf Alliander ziet af van zijn eerdere voornemen om op 7 april een bod te doen op het gasnetwerk van Berlijn. Of en wanneer het Nederlandse netwerkbedrijf zijn activiteiten in Duitsland zal uitbreiden, hangt af van de aandeelhoudersvergadering die volgende wordt gehouden.

De aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Noord-Holland, Friesland, en de gemeente Amsterdam. Gelderland is met 45 procent grootaandeelhouder. De Gelderse Provinciale Staten verzetten zich tegen een uitbreiding van Alliander in Duitsland. Ook Noord-Holland en Friesland zijn tegen.

Het Nederlandse nutsbedrijf is al op een aantal plaatsen in Duitsland actief, maar wilde met een miljardenbod op het gasnet van Berlijn de activiteiten sterk uitbreiden. De Staten van Gelderland willen dat Alliander eerst „al het mogelijke” doet om samenwerking te zoeken met andere netbeheerders in Nederland.

Op de aandeelhoudersvergadering van 2 april zal worden gesproken over de groeistrategie. Daarnaast zullen, op verzoek van de Gelderse Staten ook de „exorbitante salarissen” bij Alliander aan de orde worden gesteld. Juist gisteren werd bekend dat de raad van commissarissen minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) heeft verzocht om de topbestuurders van Alliander een hoger salaris te mogen geven dan de 230.000 euro die nu wettelijk is toegestaan.