7 topstukken voor Obama verklaard

Directeur Wim Pijbes gaf de Amerikaanse president Barack Obama maandag een korte rondleiding langs enkele schilderijen in het Rijksmuseum. Dit vertelde hij.

De Nederlandse republiek is een klein, zeer waterrijk land met goede verbindingen en een strategische ligging tussen de veel grotere buren Frankrijk, Engeland en Duitsland. Aan het eind van de zestiende eeuw maakten de Nederlandse provincies deel uit van het Spaanse rijk. In 1566 begon een groep Nederlandse edelen een opstand voor onafhankelijkheid. Het wonder van de Nederlandse republiek bestond eruit dat ze onmiddellijk na haar onafhankelijkheid een wereldmacht werd op het gebied van handel, financiën, wetenschap en kunst. Het Rijksmuseum is het ‘Home of the Dutch masters’.

Binnen de republiek waren de afstanden kort en de verbindingen efficiënt. En hoewel de Nederlanders liberale, tolerante en pragmatische vrijdenkers waren, was de Nederlandse republiek zeer georganiseerd en daarom een typische ‘high trust’-samenleving. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog voltrok zich een fundamentele machtswisseling. De oorlog tegen Spanje was namelijk ook een oorlog tegen een andere klasse. De jonge republiek werd gevormd door de opkomst van een zelfverzekerde bourgeoisie.