Wil de stad Den Haag nog een keer zo inschikken?

Het was een succes, vindt de burgemeester. „We moeten vooraf niet zo cynisch zijn.”

Op het kantoor van Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) waren gisterochtend vreugdekreten te horen toen op vele internationale voorpagina’s een foto verscheen van president Obama voor de Nachtwacht. Even was Nederland het middelpunt van de internationale politiek. „Dit zijn onbetaalbare plaatjes voor Hollandpromotie”, zegt een NBTC-woordvoerder.

Dat roept de vraag op: willen we dit vaker? Moet Nederland actief gaan lobbyen om, bijvoorbeeld, om het jaar zo’n grote topconferentie te kunnen houden? Als je puur kijkt naar de promotie die het met zich mee brengt, is het antwoord natuurlijk ‘ja’, zegt de woordvoerder.

Het NBTC grijpt de top in ieder geval aan om via speciale ‘congresplanners’ ook meer grote zakelijke conferenties naar Nederland te halen. Hun medewerkers zullen daarvoor over de hele wereld gaan lobbyen. „Dan zeggen we: kijk, wij zijn heel goed in het organiseren van zo’n top.”

En dat kan geld opleveren. Zakelijke internationale congressen zijn nu al goed voor een economische waarde van jaarlijks 195 miljoen euro, becijferde het NBTC twee jaar geleden. Ongeveer 200.000 congresgangers gaven hier toen gemiddeld 975 euro uit.

Kan dan ook elke twee jaar een gigantische veiligheidsoperatie op touw gezet worden? „De afgelopen dagen zag je dat het kan”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dat vindt Ira Helsloot „een flauwe opmerking”. De hoogleraar ‘besturen van veiligheid’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen vindt dat het land onnodig veel hinder moest ondervinden van de top. Bijvoorbeeld doordat elders minder agenten waren. En door de afgesloten wegen en rijstroken. Dat kun je het land niet jaarlijks aandoen.

Daar komt volgens Rijkswaterstaat bij dat mensen zich steeds minder zullen aantrekken van waarschuwingen voor files. Nu zorgen campagnes er voor dat de wegen dertig procent leger worden. Maar als de weg na elke waarschuwing leeg blijft, zullen mensen zich er steeds minder van aantrekken, zegt een woordvoerder. Dan worden de wegen alsnog drukker, waardoor de voorspelde files wél ontstaan.

Hoewel de beveiligingskosten geheim bleven, weet Helsloot dat het zeker de helft goedkoper kon. „Nu hebben we te veel gedaan.” Met een minder uitgebreide beveiliging, was de hinder beperkt gebleven. En de wereldleiders waren dan heus nog wel veilig, zegt Helsloot.

Als je op die manier de kosten verlaagt, kan Nederland zo’n top zonder problemen vaker organiseren. Helsloot: „Dan zou ik zeggen: laten we elke maand een top houden.”

In Den Haag zijn de wereldleiders in ieder geval welkom, zegt burgemeester Jozias van Aartsen (VVD). Zeker als ze er spreken over internationaal recht of internationale betrekkingen. Die thema’s horen in Den Haag thuis, zegt Van Aartsen. Als de regering zo’n top naar Nederland haalt, zou hij die met genoegen in zijn stad houden.

Moet hij als burgemeester niet rekening houden met de buurtbewoners? „De meeste mensen zijn enthousiast en trots”, zegt Van Aartsen. Hij heeft maar weinig buurtbewoners horen klagen. „Ik hoop dat we nu leren dat we in Nederland vooraf niet altijd zo cynisch hoeven te zijn.”

Hij lijkt niet te worden tegengesproken door de buurtbewoners van het gebied rond het World Forum. Zij namen gisteravond een kijkje in de zalen waar de wereldleiders overleg voerden. De mensen die daar op afgekomen zijn, zeggen dat ze het prima vonden om in te schikken voor het algemeen belang.

Saskia van Pelt uit het Statenkwartier moest wat langer fietsen. Wat als ze dat vaker moet doen? „Als het maar lekker weer is. Dan is het niet zo erg.”

    • Christiaan Pelgrim