Geen nieuw contract na trakteren op vlaai

Illustratie Lotte Klaver

Wie? Een voormalig werkneemster versus een accountantskantoor in Maastricht Wat? Hoger beroep Waar? Het gerechtshof in Den Bosch Wanneer? 18 maart 2014

Waarom?

De vrouw had een tijdelijk contract van een half jaar bij een accountantskantoor. Vlak voor haar vakantie wilde ze van de baas weten of haar contract zou worden verlengd. Uit dat gesprek maakte ze op dat ze kon rekenen op een contractverlenging van een half jaar. De vrouw trakteerde daarna op vlaai. De baas zou toen hebben gezegd dat hij vaker contracten zou verlengen als hij dan weer zulke lekkere vlaai zou krijgen.

Na haar vakantie zei haar leidinggevende dat haar contract niet zou worden verlengd. En toen moest ze plots haar studieschuld terugbetalen die door het bedrijf was overgenomen toen ze in dienst kwam.

De eis

De vrouw wil dat zij haar studieschuld niet volledig hoeft terug te betalen aan haar voormalige werkgever.

De uitspraak

De verklaringen van de baas en de vrouw staan lijnrecht tegenover elkaar. De baas zegt dat hij haar heeft verteld dat haar werk niet goed genoeg was, dat ze altijd te laat doorgaf wanneer ze kon werken en dat er veel moest gebeuren voor haar contract kon worden verlengd.

Daartegenover staat de verklaring van de vrouw en wat ze gehoord zou hebben van de baas die de vlaai at.

Het gerechtshof vindt geen van beide verklaringen geloofwaardiger dan de andere. De werkgever hoeft een tijdelijk contract niet te verlengen en was in dit geval dus nergens toe verplicht. De vrouw wist volgens het gerechtshof bij het aangaan van het tijdelijk contract dat ze de studieschuld terug moest betalen als haar contract werd beëindigd.

De vrouw moet de studieschuld van 16.880,80 euro met rente terugbetalen aan de werkgever. Die heeft haar een redelijke betalingsregeling beloofd. De vrouw moet ook de proceskosten van ongeveer 5.400 euro betalen.

    • Alex van der Hulst