Miljoenenboete Achmea om gebreken in administratie

Verzekeraar kan half miljard aan uitgaven niet goed verantwoorden.

Achmea, de grootste zorgverzekeraar van Nederland, heeft een boete gekregen voor een gebrekkige administratie. Het concern (20 miljard omzet, 18.400 werknemers) heeft voor ruim een half miljard euro aan uitgaven onjuist verantwoord. Omdat de fouten niet voor de eerste keer gemaakt worden moet het bedrijf 3,6 miljoen betalen aan de Nederlandse Zorgautoriteit, een toezichthouder.

De autoriteiten tikten Achmea naar nu blijkt al eerder op de vingers voor onjuiste cijfers. Toezeggingen over maatregelen kwam de verzekeraar niet na. De toezichthouder noemt dat „niet aanvaardbaar” en spreekt van „ernstige overtredingen”.

Omdat de fouten herhaaldelijk zijn gemaakt en omdat verbetering is uitgebleven, heeft de toezichthouder de boete hoger vastgesteld dan normaal voor dit soort fouten geldt.

Van de onjuiste financiële verantwoording heeft de verzekeraar soms een voordeel en soms een nadeel gehad. Het gedrag van Achmea kwam volgens de Nederlandse Zorgautoriteit niet voort uit winstbejag.

Jaarlijks moeten verzekeraars aan de overheid verantwoorden waar zij hun geld aan uitgeven. Dat is nodig omdat ruwweg de helft van hun uitgaven wordt betaald uit het Zorgverzekeringsfonds, dit jaar 22 miljard euro.

In het Zorgverzekeringsfonds komt al het geld bijeen dat werknemers en werkgevers als zorgpremie afdragen. Via dit fonds worden verzekeraars gecompenseerd voor hun populatie: zieken en ouderen kosten meer dan gezonde en/of jonge mensen. Dat is van belang omdat zorgverzekeraars wettelijk geen verzekerden mogen weigeren.

Bij de verantwoording van de uitgaven over 2011 heeft Achmea ‘rubriceringsfouten’ gemaakt. Ze hebben zich voorgedaan bij dochterbedrijven Zilveren Kruis, Interpolis, Avéro, Agis en OZF.

Omdat Achmea één centrale administratie heeft, vertaalde een fout bij de ene dochter zich automatisch in dezelfde fouten bij andere zorgverzekeraars van Achmea, zegt een woordvoerder. Achmea benadrukt dat de onjuiste cijfers circa 1 procent van de uitgaven betreffen.

De toezichthouder rept van „een gebrekkige interne beheersing” en wijst de suggesties van Achmea van de hand dat het om een „incident” zou gaan en om „menselijk falen”.

De Nederlandse Zorgautoriteit kondigde vorig jaar ook aan het declaratiegedrag van ziekenhuizen strenger te gaan controleren.