denken @nrc.nl

Het onderzoek over GMO’s deugt niet

vindt Michael Pantlin uit Hoofddorp

Op 24 maart stond in nrc.next een artikel van Pepijn Vloemans over genetisch gemodificeerde organismes (GMO’s) onder de kop ‘Niet bang voor Frankenfoods’.

Essentie van het artikel is dat na dertig jaar onderzoek er geen bewijs is dat GMO-gewassen slecht zijn voor mens en natuur, dus wordt het tijd om GMO- producten te omarmen.

Dat zou een logische stelling zijn als het onderzoek was uitgevoerd door onafhankelijke instanties die wij kunnen vertrouwen. Helaas is veel op het onderzoek af te dingen, omdat zulk onderzoek dikwijls wordt uitgevoerd door mensen van de commerciële producenten of mensen die door hen worden gesponsord. Er zijn zo veel onderzoeken en praktijkverhalen die de positieve kanten van GMO-gewassen tenietdoen, dat de burger geen vertrouwen heeft in het onderzoek naar GMO-gewassen. Het artikel van Pepijn lijkt helaas op de berichtgeving van de productenten zoals Monsanto: geloof ons want GMO is goed voor de wereld.

We komen niet verder met besluitvorming over GMO-gewassen als er twee gepolariseerde kampen blijven bestaan: de voor- en tegenstanders. Ik had liever gezien dat Vloemans een lans breekt voor echt onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek zodat de waarheid aan het licht kan komen. Als het belang van GMO zo groot is, dan moet het toch mogelijk zijn om vanuit de Verenigde Naties een internationaal onderzoek te laten doen met een team mensen dat geen vooringenomen standpunt heeft?

Poetin wil het Russische volk niet helpen

zegt F.H. Jonkers uit Rijen

De echte reden voor Poetin om de Krim in te lijven wordt tot nu toe nergens genoemd. Deze is gelegen in het feit dat Poetin militaire faciliteiten op vrij korte termijn kwijt zou kunnen raken, als hij niet zou handelen zoals hij dat heeft gedaan. Als er in Oekraïne een regering komt die westers georiënteerd is, dan loopt hij het ernstige risico dat hij faciliteiten niet meer kan huren van Oekraïne. Over enkele jaren loopt die termijn af.

Dat hij zegt uitsluitend voor de Russen op te komen en hun Russische paspoorten verstrekt, is om draagvlak voor zijn handelen te krijgen en dat lukt hem ook. Hij hoeft nu niet om te zien om nieuwe faciliteiten in te richten voor zijn Zwarte Zeevloot, die miljarden en jaren zou gaan kosten.