Vrouwen rukken op? Ik dacht het niet!

Lijsten, wat hou ik ervan! Welk land staat waarin bovenaan? Of onder. Hoger of lager dan het voorgaande jaar. En waarom. Fascinerend. Mijn Midden-Oosten staat doorgaans onderaan. Maar de Verenigde Naties en de Interparlementaire Unie (VN/IPU) publiceerden zojuist een lijst waarop het Midden-Oosten het goed doet. Vrouwen in Arabische landen krijgen een zwaardere politieke stem,

Lijsten, wat hou ik ervan! Welk land staat waarin bovenaan? Of onder. Hoger of lager dan het voorgaande jaar. En waarom. Fascinerend. Mijn Midden-Oosten staat doorgaans onderaan. Maar de Verenigde Naties en de Interparlementaire Unie (VN/IPU) publiceerden zojuist een lijst waarop het Midden-Oosten het goed doet. Vrouwen in Arabische landen krijgen een zwaardere politieke stem, aldus de begeleidende tekst.

Gelegaliseerde pedofilie en wettiging van verkrachting binnen het huwelijk, kun je het voorstel van de ministerraad in Irak ook noemen

Daar keek ik van op.

Tot ik doorlas. Het gaat om participatie in parlementen en de opmars is namelijk hoofdzakelijk te danken aan Jordanië en Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië! Omdat koning Abdullah vorig jaar dertig vrouwen heeft benoemd in zijn Adviesraad. Dat betekent volgens VN/IPU „een potentiële opening naar andere hervormingen via hun invloed”. Zozo. Ik wil er wel op wijzen dat van die dertig vrouwen er onlangs maar drie steun uitspraken voor de campagne om vrouwen het recht te geven zelf auto’s te besturen. En dat ze allemaal toestemming van hun echtgenoot nodig hadden om überhaupt de uitnodiging van de koning te kunnen accepteren. En dat Abdullahs adviesraad lang, lang geen parlement is.

Ik kan hier nog wel even doorgaan, maar ik wil ook nog het grote goed van quota voor vrouwen in volksvertegenwoordigingen neersabelen. VN/IPU wijzen tevreden op de vijftien gereserveerde zetels voor vrouwen in het Jordaanse parlement, die samen met zelfstandig gekozen vrouwen het ongekende aantal van achttien volksvertegenwoordigsters opleverden. Gefeliciteerd met uw verkiezing, Jordaanse vrouwen, maar veel vrouwenactivisten in de Arabische wereld staan helemaal niet zo positief tegenover quota. Omdat die vrouwen van de quota vaak door mannen zijn geselecteerd om geen eigen mening te hebben.

Een voorbeeld wilt u hebben, en u krijgt het: Irak. Daar voorziet de kieswet in een quotum van 25 procent vrouwen. Onder hen zitten zeker onafhankelijke geesten, maar fundamentalistische partijen zorgden er wel voor dat hoofdzakelijk volgzame zusters werden gekozen.

Er is op het ogenblik internationaal ophef over een voorstel dat de ministerraad aan het parlement heeft voorgelegd. Dat voert voor de shi’itische meerderheid de Ja’fari-wet in, naar de zesde shi’itische imam Ja’afar al-Sadiq (8ste eeuw). Volgens dit voorstel gaat de huwelijksgerechtigde leeftijd voor meisjes naar negen jaar (nu achttien, erfenis van die verdoemde Saddam Hussein) en krijgen mannen het recht om seks te hebben met hun vrouw op elk moment dat ze willen. Gelegaliseerde pedofilie en wettiging van verkrachting binnen het huwelijk, kun je het ook noemen.

Tevreden reactie van vrouwelijk parlementslid Susan al-Saad: „Het is de goddelijke shari’a, het is verplicht.”

Ik doe er buiten mededinging (want geen parlementslid) nog de Iraakse vrouwelijke minister van Vrouwenzaken bij die in 2011 verklaarde dat ze tegenstander was van gelijkberechtiging van man en vrouw.

Lijsten, je moet ze soms met een paar kilo zout nemen.

    • Carolien Roelants