Interactief rollenspel in oud-Hollandse setting

Leiders speelden mee in een spel met terroristen die kernmateriaal bezitten.

De opening van de Nuclear Security Summit in Den Haag werd gistermiddag gebruikt voor „een stukje Holland branding”. Foto Reuters

Geen traditionele conferentievergadertafel met vlag en bijbehorend naambord van het land, maar een carré van gemakkelijke fauteuils. Geen ondersteunende ambtenaren, alleen tolken. Het was vanmorgen opnieuw even wennen voor het in Den Haag neergestreken gezelschap van 58 wereldleiders. Een informele ‘benen-op-tafel-sessie’ moest het worden dus werd het – althans de inrichting van de zaal – een ‘benen-op-tafel-opstelling’. En zo zat men vanmorgen op de tweede en laatste dag van de nucleaire veiligheidstop in het Worldforum bij elkaar: in een oud-Hollandse verjaardagskring.

Volgens voorzitter en gastheer premier Rutte de beste entourage om te kunnen praten over hoe het de komende jaren nu verder moet met het internationaal overleg over nucleaire veiligheid. Dat er over twee jaar een volgende bijeenkomst wordt gehouden in de VS, vijf jaar geleden initiatiefnemer van de Nuclear Security Summit, staat al vast. Maar waarover moet dan precies worden gesproken en moeten er nog andere landen, het tot voor kort riskante Iran bijvoorbeeld, bij worden gevraagd?Vragen om in een ongedwongen sfeer te bespreken.

Gisteren bleek ook al zo anders voor de deelnemers. Allereerst de uitbundige openingsceremonie met rond de vergadertafel dansers, zangers en muzikanten op de achtergrond begeleid door een videoclip met ongegeneerde Hollandpromotie. Maar er was dan ook tevoren gezegd dat de grootste top van regeringsleiders ooit natuurlijk ook „een stukje Holland branding”, mocht zijn. En dat is ook een tikkeltje apart.

Vandaar ook dat vanuit Den Haag vooraf te kennen was gegeven dat geen behoefte bestond aan het voorlezen van vooraf geprepareerde verklaringen. Liever videoboodschappen, luidde het verzoek aan de hoofdsteden. Zodoende ontstond in de middag voldoende ruimte voor een interactieve discussie tussen de wereldleiders. Aan de hand van een met behulp van onderzoeksinstituut TNO opgesteld fictief maar realistisch scenario waarbij nucleair afval in handen van een terroristische groepering was gevallen, besprak de top van de wereld met elkaar hoe de dreiging van een aanval met nucleair materiaal kon worden tegengegaan.

Het rollenspel kreeg een extra dimensie doordat de dreiging met nieuwe gefingeerde informatie tijdens de sessie werd opgevoerd. Wereldleiders aan de knoppen onder dreiging van een nucleaire ramp. Helaas achter gesloten deuren, maar het was volgens de Nederlandse toponderhandelaar Piet de Klerk een bijzonder geslaagd experiment geweest.

De overdracht van honderden kilo’s nucleair materiaal (plutonium en hoog verrijkt uranium) van Japen aan de Verenigde Staten was het gisteren het eerste concrete resultaat. Vanmiddag zou de slotverklaring volgen. Met strengere afspraken over beveiliging van nucleair materiaal. Maar dat was eigenlijk al voor de top geregeld.

    • Mark Kranenburg