VS sturen commando’s voor klopjacht op krijgsheer Kony

Het oppakken van de leider van het Verzetsleger van de Heer in Afrika is een prioriteit geworden voor de VS.

De VS sturen militaire versterking naar Oeganda om te helpen in de jacht op krijgsheer Joseph Kony, leider van het zogeheten Verzetsleger van de Heer. De stap is opmerkelijk omdat Washington recentelijk afkeurend heeft gereageerd op het besluit van de Oegandese president Yoweri Museveni om de anti-homowetgeving in zijn land aanzienlijk te verscherpen. Los daarvan waarschuwen de VS Museveni, tot dusver vergeefs, dat hij zijn leger moet terughalen uit buurland Zuid-Soedan, waar het intervenieert ten gunste van president Salva Kiir in de burgeroorlog die in december uitbrak.

Ondanks de Amerikaanse wrevel over het optreden van president Museveni, vindt de regering in Washington het oppakken van krijgsheer Kony kennelijk zo belangrijk dat ze Oeganda daarin graag bijstaat. Kony’s Verzetsleger van de Heer wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor de ontvoering van vele honderden kinderen in Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) en Zuid-Soedan, en het afhakken van ledematen van burgers. De kinderen werden gedrild tot wrede kindsoldaten.

Joseph Kony, die altijd heeft gezegd te handelen uit goddelijke ingeving, komt uit Noord-Oeganda, waar hij zijn rebellie in de tweede helft van de jaren tachtig begon. Waarnemers zeggen dat het Verzetsleger uiteen is gevallen in kleine groepjes en dat Kony zich vermoedelijk ergens ophoudt in de CAR of Congo.

Twee jaar geleden zette de Afrikaanse Unie een 5.000 man sterke troepenmacht in om hem op te sporen. Die werd bijgestaan door Amerikaanse ‘adviseurs’. Nu komen daar ongeveer 150 commando’s bij. Daarnaast worden onder andere vier CV-22 Osprey’s gestuurd, speciale vliegtuigen die verticaal kunnen landen en opstijgen. Volgens The Washington Post krijgen de militairen de opdracht „informatie, advies en bijstand te verlenen aan de Afrikaanse troepenmacht.