Toezichthouder: tweede keer noodsteun voor Vestia blijft mogelijk

Het kantoorgebouw van Vestia in Den Haag. Foto ANP / Lex van Lieshout

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) sluit niet uit dat de woningcorporaties in Nederland nogmaals miljoenen moeten bijdragen om Vestia overeind te houden. De noodlijdende woningcorporatie had na het derivatenschandaal eind 2012 een negatief ‘volkshuisvestelijk vermogen’ (eigen vermogen) van 1,4 miljard euro. Dat schrijft het CFV, de financiële toezichthouder op de sector, in een brief aan minister Blok (Wonen, VVD) die vandaag openbaar is gemaakt.

Vestia ging in de periode 2011-2012 bijna failliet door miljardenspeculatie met derivaten (rentecontracten). De corporatie heeft de contracten bij internationale banken afgekocht voor 2 miljard euro. De kleine 400 overige corporaties moeten daarvan verplicht 675 miljoen bijdragen.

Vestia krimpt verder in

De nieuwe bestuurders van Vestia, Arjan Schakenbos en Willy de Mooij, maakten vorige week bekend dat Vestia meer gaat inkrimpen, juist om te voorkomen dat andere corporaties opnieuw noodsteun moeten geven. Vestia wil tot 2022 ongeveer 30.000 woningen verkopen en een paar honderd banen schrappen.

Vestia is al twee jaar bezig met een saneringsoperatie die het CFV nog niet voldoende acht en nog niet heeft goedgekeurd. Het CFV vindt wel dat Vestia “met grote voortvarendheid en inzet” bezig is en aan haar lopende schulden kan voldoen. Maar Vestia heeft veel langlopende schulden (circa 6,6 miljard eind 2013) die de corporatie niet gemakkelijk kan aflossen, aldus het CFV. De toezichthouders schrijft aan Blok:

“Op basis van het omvangrijke negatieve volkshuisvestelijke vermogen kan CFV niet uitsluiten dat corporaties nogmaals moeten bijdragen aan het financieel herstel van Vestia.”

Wat het eigen vermogen eind 2013 was, kan Vestia nu nog niet met zekerheid zeggen.

Varianten voor financieel herstel

Over de aanscherping van de sanering door Schakenbos en De Mooij doet het CFV nog geen definitieve uitspraken, omdat het plan nog moet worden doorgerekend. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (dat borg staat voor leningen van corporaties, red.) bekijkt Vestia nu meerdere varianten voor financieel herstel. Het CFV verwacht in de zomer uitsluitsel te kunnen geven over het herstelplan van Vestia.

    • Eppo König