‘Procureur als informateur in Limburg schuurt met trias politica’

De Seniorenpartij Maastricht werd de grootste in de stad. De vrouw van de partijvoorzitter is nu informateur. Maar ze heeft ook een hoge functie bij het Openbaar Ministerie.

Het is onverstandig dat procureur-generaal Annemarie Penn-Te Strake een van de twee informateurs in Maastricht is geworden. Dat vindt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Elzinga schuurt het informateurschap met de trias politica, de scheiding der machten. Bij de huidige functie van Penn-te Strake in de top van het Openbaar Ministerie past, vindt hij, „distantie en prudentie”. Daar komt bij dat ze tot vorig jaar hoofdofficier van justitie in Maastricht was. „Drugsaanpak is bijvoorbeeld een controversieel onderwerp in de Maastrichtse politiek. Ze kan ook in een lastig parket komen als eventueel integriteitkwesties rond plaatselijke bestuurders gaan opspelen.”

Penn-Te Strake werd daags na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag aangesteld als informateur. Ze is de echtgenote van Olaf Penn, voorzitter van de Seniorenpartij Maastricht (SPM), die bij de afgelopen verkiezingen de grootste partij in de gemeente werd, met 6 van de 39 zetels.

Penn-Te Strake leidt de informatie met oud-gemeentesecretaris Wil Rutten. De twee doen het voorwerk voor SPM-lijsttrekker André Willems, die de beoogde formateur van een nieuw college is.

Volgens Rinus van Schendelen, emeritus hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, legt de wet de procureur-generaal niets in de weg. „Op formaties, misschien wel het meest vitale deel van de democratie, drukt geen staats- of bestuursrecht. Het is juridisch voor honderd procent een vrij spel. Het OM moet afwegen of het kan en daar een goed verhaal bij hebben.”

Penn-Te Strake heeft voor haar optreden als informateur toestemming van de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Volgens een woordvoerder van het parket-generaal is die gegeven omdat de procureur-generaal zich niet in de politiek zou mengen. Het is haar taak „in kaart te brengen hoe de diverse politieke standpunten van de politieke partijen zich tot elkaar verhouden”.

In Roermond blijft de Liberale Volkspartij Roermond buiten het college. De partij van de omstreden oud-wethouder Jos van Rey werd met 10 van de 31 zetels verreweg de grootste, maar kan geen coalitiepartners vinden. Een voorstel van de partij om Gerd Leers (CDA) en voormalig GroenLinks-leider Jolande Sap als informateurs aan te stellen, bracht daar geen verandering in. Het CDA (5 zetels) neemt nu de leiding. Voortzetting van de coalitie met GroenLinks, D66, PvdA en de Stadspartij Roermond ligt voor de hand.