Pedo’s niet gescreend bij vrijwilligersorganisaties

Ondanks beloftes is er geen zwarte lijst van ontuchtplegers.

Vrijwilligersorganisaties in Nederland beschikken niet over een zwarte lijst voor ontuchtplegers, hoewel die lijsten in 2007 door het kabinet werden aangekondigd. Dit zegt Fedde Boersma, bestuurslid van vrijwilligerskoepel NOV, tegen deze krant. NOV (350 organisaties) is initiator van de nieuwe lijst. Zij kan deze nog niet invoeren wegens technische problemen bij Justis, screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De dienst bevestigt dit.

Scouting Nederland is op dit moment de enige vrijwilligersvereniging met een interne zwarte lijst. Dat andere organisaties nog geen lijst hebben betekent dat ontuchtplegers die uit hun vereniging worden gezet, ongemerkt aan de slag kunnen bij een andere club. NOV kondigde eerder aan eind 2012 te willen beginnen met de lijsten. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) is sinds enige jaren akkoord met koppeling van zwarte lijsten. Boersma, tevens adjunct-directeur van Scouting Nederland: ,,De invoering is ingewikkelder dan we hadden gedacht. Er zijn nog geen organisaties aangesloten.”

In 2007 stuurde toenmalig minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de komst van de zwarte lijsten in vrijwilligerswerk en sport aankondigde. De brief volgde op enkele incidenten met ‘clubhoppende’ pedoseksuelen.

Voor sportbonden is een gekoppelde lijst gereed, laat sportkoepel NOC*NSF weten. Volgens de bond zal het „nog even duren” voordat vrijwilligers van alle sportbonden op de lijst staan. Het is de bedoeling dat zwarte lijsten van vrijwilligers- en sportverenigingen op termijn worden gekoppeld, maar sluitende afspraken zijn daarover nog niet gemaakt.

Veel vrijwilligersverenigingen zijn niet aangesloten bij een landelijke koepel. Het is onbekend of zij iets doen aan het voorkomen van seksueel misbruik. NOV stelt dat gemeenten in ruil voor subsidie van deze verenigingen deelname aan de preventiecampagne ‘In Veilige Handen’ moet eisen. Boersma: „Het kan niet zo zijn dat pedo’s vrij spel hebben terwijl de vereniging overheidssubsidie krijgt.”

    • Enzo van Steenbergen