kort

Biologie

Nanobuisjes maken bladgroen efficiënter

Koolstof nanobuisjes verhogen de efficiëntie waarmee spinazieplantjes de energie uit zonlicht oogsten. Biotechnologen van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) publiceerden hun verkennende experimenten in Nature Materials (16 maart). Biologische toepassing van de nanobuisjes staat in de belangstelling. De buisjes absorberen veel infrarood licht. Dat maakt ze geschikt om de efficiëntie van fotosynthese te vergroten. De MIT-onderzoekers behandelden de spinazieblaadjes met nanobuisjes. Ze denken aan een toekomst waarin chemisch opgevoerd bladgroen in synthetische materialen wordt toegepast. Critici vragen zich af of nanobuisjes op de lange termijn wel veilig zijn.

Empathie

Chimp gaapt niet mee met vreemde apen

Chimpansees gapen wel mee met mensen en chimpansees uit hun eigen groep, maar niet met bavianen of chimpansees die ze niet kennen. Dat concludeerden gedragsbiologen Matthew Campbell en Frans de Waal in Proceedings of the Royal Society B. Ze lieten chimpansees naar filmpjes kijken van gapende soortgenoten, bavianen of mensen. Meegapen is een vorm van empathie. De apen in het lab hebben positieve ervaringen met mensen en neigden daarom misschien met ze mee te gapen. Vreemde chimpansees lokken juist agressie uit. Ze waren niet zo geïnteresseerd in de bavianen: ze keken minder lang naar die filmpjes. Omdat de apen wel meegaapten met mensen, concluderen de onderzoekers dat flexibele empathie, die zich ook op individuen buiten de groep kan richten, al aanwezig was in de gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee.

Gedachten

Stel je tijdens leren voor dat je elders bent

Mensen die iets hebben geleerd kunnen dat minder goed reproduceren in een andere context dan waarin ze het leerden (bijvoorbeeld op een andere locatie). Maar Amerikaanse psychologen bedachten een manier om dat tegen te gaan: stel je tijdens het leren al voor dat je ergens anders bent. Dat hoeft niet eens op de plek te zijn waar je het geleerde straks moet reproduceren. Studenten presteerden bijvoorbeeld goed als hen binnen veertig woorden waren voorgelezen terwijl ze zich met de ogen dicht voorstelden dat ze op een grasveld zaten, waarna ze buiten in een donker steegje zoveel mogelijk woorden moesten opnoemen (Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition). De suggestie is dat het werkt omdat het geleerde aan de context in hun hoofd wordt gekoppeld, niet aan die erbuiten.

    • NRC