Gevreesde imam Van de Ven keert terug naar Nederland

Foto Reuters/Malek Al Shemali

De door inlichtingendiensten gevreesde imam Abdul-Jabbar van de Ven komt terug naar Nederland. Hij gaat hier wonen om moslims onderwijs te geven, schrijft de imam, die nu enkele jaren in Manchester woont, op zijn Facebook. Tevens verspreidt hij jihadistische propaganda.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van nrc.next. Deze krant kon meelezen met het afgeschermde Facebookprofiel van de imam. Daarop is te zien dat hij internetlinks plaatst naar tientallen preken van radicale geestelijken, waaronder Abdullah Azzam, grondlegger van terreurorganisatie Al-Qaeda. In de preken wordt gezegd dat moslims verplicht zijn deel te nemen aan de jihad, de heilige oorlog.

Moslims moeten zichzelf opofferen om Syrië te bevrijden, en de jihad is zelfs belangrijker dan het gebed en het vasten, zo klinkt het in de lezingen. Op Facebook roept Van de Ven iedereen op deze preken verder te verspreiden, om zo “het plan van de vijanden van de Islam te dwarsbomen”.

Imam wenste Geert Wilders dood

Imam Van de Ven verwierf landelijke bekendheid toen hij in 2004 Geert Wilders op televisie dood wenste. Hij werd in Nederland scherp in de gaten gehouden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Enkele jaren geleden verhuisde hij naar Manchester, daar werd hij imam. Via Facebook en videopreken beïnvloedt hij nog steeds Nederlandse moslims.

Volgens hoogleraar terrorisme Edwin Bakker van de Universiteit van Leiden staat vast dat Van de Ven een rol speelt in het radicaliseringsproces van moslimjongeren. Van de Vens uitlatingen kunnen eraan bijdragen dat jongeren als jihadstrijder afreizen naar Syrië, zegt Bakker. Jihadreizen vormen een veiligheidsprobleem voor Nederland. De AIVD vreest dat strijders in Syrië gevechtservaring opdoen en bij terugkomst hier aanslagen willen beramen.

Van de Ven ontkent terugkeer

Abdul-Jabbar Van de Ven is de enige Nederlandse imam die het openlijk opneemt voor de jihadstrijders. Voor deze groep geldt hij als een gezaghebbend prediker. Enkele Arnhemse Syriëgangers luisterden in de weken voor hun vertrek naar een internetpreek van Van de Ven, zo blijkt uit bronnen rondom deze jongeren. In de bewuste preek zegt Van de Ven dat het principe van de jihad in deze tijd vaak wordt „aangevallen”, omdat dit „een doorn is in het oog van de bezetters”.

Hoewel Van de Ven in een reactie ontkent dat hij terugkomt naar Nederland, bevestigen bronnen dat hij inderdaad voorbereidingen hiervoor treft. Verder wil de imam niet reageren.