Fragment 2

Beste niet-Amerikaanse zwarte, wanneer je ervoor kiest naar Amerika te gaan, word je zwart. [...] Hou op te zeggen: Ik ben Jamaicaan, of: Ik ben Ghanees. Dat kan Amerika niets schelen. [...]

Als er een misdaad wordt gemeld, bid dan dat die niet door een zwarte persoon is gepleegd, en blijkt hij toch door een zwarte persoon gepleegd te zijn, blijf dan weken uit de buurt van de plaats van het misdrijf, want anders zou je weleens opgepakt kunnen worden [...]. Als een zwarte caissière de niet-zwarte persoon voor jou slecht bedient, maak dan een compliment over de schoenen of zo van die persoon, om de slechte bediening goed te maken, want jij bent medeschuldig aan het slechte gedrag van de caissière. [...]

Als je een niet-zwarte persoon verslag doet van een racistische gebeurtenis die jou is overkomen, doe dat dan niet op een verbitterde toon. [...] Zwarte mensen worden geacht zich niet druk te maken over racisme. Anders voelt men niet met je mee. Trouwens, dat geldt alleen voor blanke liberalen. Doe geen moeite een blanke conservatief verslag te doen van een jou overkomen racistische gebeurtenis. Want de conservatief zal zeggen dat jij de ware racist bent zodat jij met een mond vol tanden staat.