Crisis bij de PVV - wie stapten er de afgelopen dagen allemaal op

PVV-leider Geert Wilders staat de pers te woord na het vertrek van Kamerlid Roland van Vliet uit zijn partij. Foto ANP / Valerie Kuypers

Geert Wilders komt om zes uur vandaag met een verklaring naar aanleiding van de onrust die is ontstaan binnen zijn partij over zijn uitspraak ‘minder Marokkanen’. De grote vraag is of hij bakzeil gaat halen nu de PVV in rap tempo uit elkaar lijkt te vallen. Een overzicht van de gebeurtenissen sinds de gewraakte uitspraak.

20 maart:

De eerste die vertrekt na de gewraakte verkiezingsavond waarop een groep PVV-leden, onder aanmoediging van Wilders, ‘minder Marokkanen’ scandeert, is Tweede Kamerlid Roland van Vliet. Dat Van Vliet al langer moeite had met de lijn van de PVV was bekend. De uitspraken over ‘minder Marokkanen’ was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Van Vliet verklaarde dat Wilders op de “trap van voldongen feiten” weer een trede hoger was gegaan.

21 maart:

Een dag later volgt Het Haagse PVV-raadslid Chris van der Helm. Hij is woordvoerder onderwijs, armoedebeleid en sociale zaken en werkgelegenheid voor de PVV in Den Haag. Hij stond voor de gemeenteraadsverkiezingen vijfde op de kandidatenlijst van de partij.

Ook stapt Tweede Kamerlid Joram van Klaveren uit de PVV-fractie. De opmerking van Wilders was één van de redenen voor het vertrek van Van Klaveren, schrijft hij in een brief aan zijn fractiegenoten. Van Klaveren schrijft verder onder meer dat “de weg die wij als Partij voor de Vrijheid bewandelen inmiddels vruchteloos is geworden”.

In de avond wordt bekend dat ook nog eens de leider van de PVV in Europa, en boegbeeld van de partij in Limburg, Laurence Stassen, de PVV de rug toekeert. Ook zij kan zich niet meer vinden in de koers van de PVV van de uitspraak van Wilders over ‘minder Marokkanen’.

De uitspraak waar het allemaal mee begon:

Een groot aantal PVV-fractieleden in Almere en in de Provinciale Staten van Flevoland zegt zich in een verklaring nadrukkelijk te distantiëren van de uitspraken van Wilders. Wilders zou hen hebben gedreigd met verwijdering uit de partij als zij de verklaring laten uitgaan. Dat doen zij dus wel, al zeggen zij in principe bij de partij te willen blijven. De kans dat Wilders dit toestaat is echter klein, wat verklaart waarom de raadsleden de verklaring afsluiten met de mededeling dat ze de gevolgen van hun stap kennen en accepteren.

Wilders krijgt deze dag ten slotte ook nog kritiek te verduren van zijn Amerikaanse vrienden. Zo vindt Daniel Pipes, de islamcriticus die eerder geld voor Wilders in de VS inzamelde, dat de PVV-leider zich deze week “voorzichtiger” had moeten uitdrukken. Pipes, directeur van het Middle East Forum (MEF) in Philadelphia, schoot Wilders financieel te hulp toen de PVV-politicus in 2009 wegens haatzaaien werd vervolgd in Nederland.

22 maart:

Twee van de drie Statenleden van de PVV in Friesland verlaten vandaag de partij uit onvrede met Wilders’ uitspraken: fractievoorzitter Otto van der Galiën en Pieter Buisman. Van der Galiën, die de fractieleider van de Friese PVV-Statenfractie is, en Buisman namen gisteren al afstand van de woorden van Wilders. De PVV kwam drie jaar geleden met vier zetels in de Friese Provinciale Staten, maar zag in oktober het eerste fractielid al vertrekken. Jelle Hiemstra stapte op omdat hij zich niet langer achter het anti-islamstandpunt van de PVV kon scharen. Van die vier zetels is er dus nu nog slechts één over.

    • Niels Posthumus