Thuis bevallen wordt te duur voor vroedvrouwen Duitsland

Hoge verzekeringen vormen een gevaar voor Duitse traditie van thuisbevallingen.

Demonstratie in Kiel: ‘Geboren met hulp van een freelance vroedvrouw’. Foto DPA

Ruth Pinno lacht smalend. „Ja, hoe het zo ver heeft kunnen komen met de kraamzorg in een hoogontwikkeld land als Duitsland, dat vraag ik me ook af!” De voorzitter van de Vrijgevestigde Duitse Vroedvrouwen Bond zit in de auto en spreekt via haar mobiele telefoon.

„Wat ik ook niet snap”, zegt Pinno. „Is dat deze regering aan de ene kant het aantal geboorten wil bevorderen, aan de andere kant al jaren niets doet voor de vroedvrouwen, de beroepsgroep die tamelijk relevant is voor het goede verloop van bevallingen.”

In Duitsland dreigt op korte termijn de ineenstorting van de beroepsgroep van de onafhankelijke vroedvrouwen, is haar boodschap. Van de in totaal twintigduizend vroedvrouwen in Duitsland werken er nog maar ongeveer vijfendertighonderd als zelfstandige. De vroedvrouwenbond zit zich in voor het recht van vrouwen om te kunnen kiezen tussen bevallen in het ziekenhuis of thuis. Wat overigens ook wettelijk is vastgelegd. En neemt principieel stelling voor thuisbevallingen. Maar dat wordt de laatste jaren steeds moeilijker door het afnemend aantal onafhankelijke vroedvrouwen.

Gisteren sprak de Bondsdag over een motie van de Groenen waarin de regering wordt opgeroepen om de positie van vroedvrouwen te verbeteren. Pinno is niet onder de indruk. „.Alles draait om minister Hermann Gröhe (Volksgezondheid, CDU). Hij heeft vorige maand gezegd met een oplossing te zullen komen. Maar we weten nog steeds niet wat hij van plan is.”

Ondertussen begint de tijd te dringen. In sommige grote steden is thuis bevallen al geen optie omdat er geen autonome vroedvrouwen meer zijn. Voor verzekeraars is het niet meer interessant garant te staan voor de medische ‘schade’ die moeder en kind rond de bevalling kunnen oplopen. Vroedvrouwen zijn in Duitsland wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar de kosten van de polissen zijn de laatste tien jaar gestegen van ruim vierhonderd euro per jaar naar ruim vierduizend euro nu. Verzekeraars hebben aangekondigd dat deze premie per 1 januari 2015 verder omhoog gaat naar vijfduizend euro. Dat kunnen vrijgevestigde vroedvrouwen, die doorgaans acht euro vijftig per uur verdienen, niet meer opbrengen. Dus zullen zij genoodzaakt zijn te stoppen. Als er niet wordt ingegrepen.

Overigens, in Nederland speelt dit probleem niet, volgens de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Dat komt omdat het Nederlandse geboortelandschap anders is ingericht dan in Duitsland, ook met betrekking tot verzekeringspolissen. Nederlandse zelfstandige verloskundigen lopen daardoor minder financieel risico dan gebruikelijk in het buitenland.

Minister Gröhe zei gisteren dat hij al onderhandelt met ziekenfondsen en verzekeraars. Hij verwierp het verzoek van de Groenen om een plafond aan te brengen in de aansprakelijkheid voor vroedvrouwen.

„De ironie is dat de verzekeringspremies niet zijn opgelopen omdat er zoveel misgaat bij bevallingen met vroedvrouwen. Maar doordat medisch steeds meer mogelijk is. Baby’s die niet gezond zijn worden lang doorbehandeld. Soms loopt de rekening in de miljoenen. Voor die schade stellen verzekeraars de vroedvrouwen verantwoordelijk. Maar omdat zij zo laag worden beloond, kunnen zij die hoge premies niet betalen.”

De Groenen en de SPD willen een fonds oprichten, gevuld door belastinggeld, waarmee de kosten voor vroedvrouwen in de hand kunnen worden gehouden. Maar de regeringspartijen CDU en CSU willen geen belastingverhoging. Pinno: „Alle beroepen waar risico gelopen wordt hebben te maken met hoge kosten voor aansprakelijkheidsverzekeringen. In de zorg geldt dat ook voor artsen en verpleegkundigen.” Volgens haar moet het systeem van aansprakelijkheid veranderen of de financiële kant worden geregeld. „We moeten wachten wat de minister voor oplossing bedenkt. Tot die tijd voeren we actie.”

    • Frank Vermeulen