Opinie

    • Ilja Leonard Pfeijffer

Nu is het klaar: sluit Wilders uit

Eergisteren is er een grens overschreden. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de PVV in Den Haag hield Wilders een toespraak. Hij stelde het publiek de retorische vraag: „Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?” Onder zijn goedkeurende blik scandeerde het publiek: „Minder! Minder! Minder!” Zelfgenoegzaam glimlachend zei hij: „Dan gaan we dat regelen.”

Dit is aanzienlijk erger dan alle eerdere foute uitspraken die Wilders eerder heeft gedaan, inclusief zijn terecht gewraakte pleidooi van vorige week in Den Haag voor ‘een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen’.

Wat de scène van woensdagavond zo intens walgelijk maakt, is de populistische context. De retorische vraag roept herinneringen op aan de Sportpalastrede van de nationaal-socialistische propagandaminister Joseph Goebbels van 1943, zoals het Duitse persbureau DPA terecht opmerkte. Waar Wilders’ eerdere uitspraken over de islam of over Marokkanen nog de vorm hadden van een persoonlijke mening, was het orkestreren van een collectieve reactie van het publiek een zuivere, ondubbelzinnige demonstratie van aanzetten tot haat.

Ten tweede wordt er een grens overschreden door het stellen van het valse dilemma. Dat een bevolkingsgroep op grond van afkomst en ras wordt gestigmatiseerd, is al erg genoeg. Dat is racisme. Dat is strafbaar. Maar het wordt waarlijk misselijkmakend als de vraag wordt gesteld of we meer of minder van dat soort mensen willen. Door de vraag op zo’n valse, oneigenlijke manier kwantitatief te maken, ontdoe je de Marokkanen van menselijke waardigheid en menselijkheid. Hitler had het kunnen verzinnen: willen jullie meer of minder Joden? De Ku-Klux-Klan had het kunnen verzinnen: willen jullie meer of minder negers?

Ten derde is het ronduit abject om vervolgens in te koppen met het zinnetje ‘dan gaan we dat regelen’. Alsof vermindering van het aantal Marokkanen iets is wat je zo maar even simpel regelt als een voorjaarsschoonmaak of een ruiming van vee. En hoe zou Wilders die decimering van de Marokkaanse bevolking dan willen regelen? Er worden associaties opgeroepen met lynchpartijen, etnische zuiveringen, deportaties, concentratiekampen en de Endlösung. Want dat zijn doorgaans de gebruikelijke manieren waarop je de numerieke afname van een gehate bevolkingsgroep regelt.

We kunnen na afgelopen woensdag niet meer volstaan met het schouderophalend negeren van Wilders. Ook reacties zoals dat we er ‘een vieze smaak’ van in de mond krijgen, zoals Rutte zei, of dat hij zich ‘overschreeuwt’, zoals Pechtold vond, zijn onvoldoende en ontoereikend. Wat hier past, is het sterkst denkbare signaal uit de politiek, het uitsluiten van iedere samenwerking met de PVV, ook door de VVD, alsmede rechtsvervolging van haar leider.

    • Ilja Leonard Pfeijffer