Commentaar van Hans van Zon

„De groei van lokale partijen onderstreept het bijzondere karakter van gemeenteraadsverkiezingen. Lokalo’s weten zich zonder landelijke rugdekking prima staande te houden en geven de gemeentepolitiek een eigen gezicht en kleur. Dit brengt de lokale politiek extra dichtbij. De gemeenteraad speelt ook een steeds belangrijker rol in de inrichting van de eigen leefwereld. (...) Het moet de kopstukken van landelijke partijen te denken geven dat bijna een derde lak heeft aan de ‘vertaling’ van deze uitslagen naar nationale verhoudingen.”