Uitgesproken anti-westers

Met een rede in de Doema zette Vladimir Poetin de verhoudingen met het Westen verder op scherp En met de annexatie van de Krim draait hij definitief de klok terug

Na de definitieve inlijving van de Krim en de toespraak van Poetin in de Doema, stroomde het Rode Plein gisteren vol met feestvierende Moskovieten. Foto AFP

Met de meest anti-westerse toespraak die president Poetin ooit in zijn veertienjarige bestaan als machthebber in het Kremlin heeft gehouden, is gisteren het feest van de ‘grootse’ Russische hereniging op de Krim gevierd. Poetins rede voor de parlementariërs in Federatieraad, de Doema en andere hoge gasten uit Rusland en de Krim was ook een van zijn meest nationalistische speeches. De president keerde zich niet alleen tegen de buitenwereld, maar ook tegen de communistische voorgangers in eigen land die in zijn ogen schuldig waren voor het verlies van Oekraïne dat hij nu stapsgewijs ongedaan wil maken.

Een paar uur daarna was Poetin eregast op een massaspektakel op het Rode Plein waar volgens de politie ruim honderdduizend burgers de gisteren bezegelde hereniging met de Krim meevierden. Ook voor hen was dinsdag 18 maart 2014 een keerpunt in de recente geschiedenis die een kwart eeuw geleden met de val van de Muur in Berlijn voor Rusland een vaak noodlottige wending had gekregen.

Wraak op de geschiedenis

In zijn scherp gestileerde tekst legde Poetin de terugkeer van de Krim uit als een vorm van rechtvaardigheid van de geschiedenis én wraak op diezelfde geschiedenis. De Russische president putte uit een breed scala: variërend van analogieën, trots of verongelijktheid en gevangenisslang.

Cruciaal in zijn toespraak stond het besef dat Rusland, Krim en Oekraïne historisch één en ondeelbaar zijn. Al sinds 988 toen vorst Vladimir zich in het antiek-Griekse Chersonesos op de Krim liet kerstenen. Vladimir regeerde toen vanuit Kiev: de „moeder van alle Russische steden”, zoals Poetin en veel Russen zeggen. Door dit „geestelijke wapenfeit zijn de volkeren van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland verenigd”, aldus Poetin. (zie 1 en 3)

De breuk tussen deze volkeren is, zei Poetin, de schuld van de bolsjewieken die na de Oktoberrevolutie van 1917 besloten om het mijnbouwgebied in het Oosten en Klein Rusland, zoals het huidige Zuiden altijd heette, bij de Sovjetrepubliek Oekraïne te voegen. Dat zelfs de Krim zestig jaar bij die Oekraïne heeft gehoord, schreef hij op het conto van Nikita Chroesjtsjov die het schiereiland in 1954 weggaf. (4) Zijn voorganger Boris Jeltsin werd naar de mestvaalt van de geschiedenis verwezen, zij het zonder genoemd te worden, omdat hij de Krim in 1991 had verkwanseld als een „zak aardappelen”. (5)

Russen hebben het meest geleden

Diens verre voorganger Jozef Stalin werd ook niet bij naam genoemd. Maar zijn erfenis schemerde wel door, toen Poetin het verbaal opnam voor de Krim Tataren die in 1944 door de Sovjetleider werden gedeporteerd op verdenking van collaboratie met de nazi’s. Waarbij Poetin overigens niet naliet te zeggen dat Russen het meest van alle volkeren hadden geleden onder de totalitaire „repressie”. (2)

Sinds de onttakeling van de Sovjet-Unie in 1991 is het eigenlijk nooit wat geworden met Oekraïne, zei Poetin. Het land verkeert al twee decennia in „permanente crisis”. Dat de ‘Oranjerevolutie’ in 2004 leidde tot een derde stemronde voor de presidentsverkiezingen, een ronde die overigens werd gelegitimeerd door Oekraïnes hoogste rechtscollege, was volgens Poetin toch „gewoon absurd en een bespotting van de grondwet”. (14)

Zeker, Poetin heeft nu begrip voor de eerste protesten vorig jaar tegen „corruptie”. Maar die zijn uitgemond in „terreur, moord en pogroms” van „nationalisten, neonazi’s, russofoben en antisemieten”. (6) En wie staan er achter deze fascisten? Buitenlanders! (7)

Amerika en West-Europa verwijten Rusland dat het met de annexatie van de Krim het internationaal recht heeft geschonden. Op zich goed dat ze daar in het Westen nu wel weten dat er zoiets bestaat als internationaal recht. Toen ze in 1999 Servië bombardeerden wegens Kosovo waren ze zover nog niet, zei Poetin. (8) Maar dan moeten ze nu de afsplitsing van Kosovo ook als hét precedent erkennen. En dat doen Amerika en Europa niet. Integendeel. „Ze bazuinden het over de hele wereld rond” dat Kosovo zich in 2008 mocht afsplitsen en „naaiden iedereen”, zo zei Poetin in een verwijzing naar gevangenis-Bargoens. „Is dat geen dubbele moraal? Dat is primitief en rechtlijnig cynisme.” (9)

Weliswaar sprak hij consequent over het Westen als „partners”, Poetin schetste geen enkele vorm van samenwerking in Oekraïne. Het enige land dat hij met name noemde – en in die zin ook waarschuwde – was Duitsland. Het Duitsland dat dankzij Rusland in 1989 was herenigd, tegen de wil van enkele belangrijke NAVO-landen in. Poetin doelde op Frankrijk. (12) En wat kreeg Rusland terug? Niets. Sinds 1991 is Rusland door de NAVO en de VS „keer op keer bedrogen” – met de uitbreiding naar het Oosten en het antiraketschild – „zijn er besluiten achter onze rug genomen”. (10)

Poetin: de hysterie moet stoppen

En nu? Nu dreigt het Westen met sancties? Die hysterie moet stoppen, gebood Poetin. (11) Het heeft ook geen zin. Rusland wordt al eeuwen omsingeld en liet zich nooit bang maken.

Omgekeerd deed Poetin een poging om de eigen landgenoten die, anders dan de honderdduizend Moskovieten gisteravond op het Rode Plein, bezwaren hebben tegen zijn koers, wel schrik aan te jagen. Poetin verwees naar westerse politici die denken dat de annexatie van de Krim en andere acties in Oekraïne als een boemerang kunnen terugkomen. „Rekenen ze erop dat de sociaal-economische omstandigheden van Rusland verslechteren en dat dit de onvrede van de mensen uitlokt?” vroeg Poetin zich af. Of bedoelen ze „acties van een ‘vijfde colonne’ van allerlei soorten ‘nationale verraders’?” (13)

Kortom, de vijand is onder ons, liet Poetin blijken. De parlementariërs steunden hem met staande ovaties. Er werd met vlaggen en gebalde vuisten gezwaaid. Bij een enkeling welden tranen op. De 18de maart 2014 was inderdaad een historische dag. Voor Rusland en voor de rest van de wereld. Poetin heeft de klok teruggedraaid.

    • Hubert Smeets